Факультет кібернетики

Заснування: факультет кібернетики відкрито у травні 1969 р. Це — перший факультет комп’ютерного профілю, який увібрав до себе спеціальності механіко-математичного, економічного та філологічного факультетів.

Кафедри: обчислювальної математики, моделювання складних систем, дослідження операцій, теоретичної кібернетики, теорії та технології програмування, математичної інформатики, системного аналізу і теорії прийняття рішень, інформаційних систем, прикладної статистики.

Підрозділи: 4 науково-дослідні лабораторії (обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, ймовірнісно-статистичних методів), 3 науково-дослідні сектори (теоретичної кібернетики, проблем програмування, проблем системного аналізу).

Спеціальності: прикладна математика, інформатика, соціальна інформатика, програмна інженерія, системний аналіз.

Спеціалізації: обчислювальна математика, моделювання і оптимізація систем, методи обчислювального експерименту, дослідження операцій, інформаційні технології і системи, теорія і технологія програмування, захист інформації, методи і системи прийняття рішень, математичні методи еколого-економічних досліджень, статистичні методі в економіці і соціальних науках.

Факультет прикладної математики (ФПМ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет прикладної математики Чернівецького національного університету має своєму складі наступні підрозділи:

 • Кафедра алгебри та інформатики
 • Кафедра диференціальних рівнянь
 • Кафедра математичного аналізу
 • Кафедра математичного моделювання
 • Кафедра стохастичного та системного аналізу
 • Кафедра прикладної математики

Прикладної математики і менеджменту (ПММ)

Факультет Прикладної Математики та Менеджменту (ПММ) засновано у липні 1995 року. Факультет ПММ виділено із складу факультету Обчислюваної техніки у зв’язку з необхідністю збільшення числа фахівців та поширення спектру спеціальностей з напрямками «Прикладна математика» та «Інформаційні системи у менеджменті».

Напрям підготовки:

 • Прикладна математика (ПМ)
 • Інформатика (ІНФ)
 • Системний аналіз (СА)
 • Економічна кібернетика (ЕК)

Кафедри факультету прикладної математики і менеджменту:

 • кафедра прикладної математики
 • кафедра інформатики
 • кафедра соціальної інформатики
 • кафедра економічної кібернетики
 • кафедра вищої математики

Факультет ракетно-космічної техніки

Факультет ракетно-космічної техніки був заснований в 1980 році, хотя перших спеціалістів по ракетно-космічній техніці Харківський авіаційний інститут почав випускати з 1944 року.
Факультет з 2003 року очолює доктор фізико-математичних наук, професор Ніколаєв Олексій Георгієвич.
В даний час на факультеті навчаються близько 1100 студентів по 9 спеціальностям:

Інститут прикладного системного аналiзу НТУУ «КПІ» (ІПСА)

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і має IV рівень акредитації, створений в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу НТУУ «КПІ». В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва — «кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури» (до 1985 року), нова назва — «кафедра системного проектування») разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС).

Навчально-науковий комплекс готує фахівців з інформаційних технологій, системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових складних системах.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців ННК «ІПСА»

Комп’ютерні науки

 • Інтелектуальні системи прийняття рішень
 • Інформаційні технології проектування
 • Системне проектування

Системний аналіз

 • Системний аналіз і управління

Інформатика

 • Соціальна інформатика

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 • кафедра математичних методів системного аналізу
 • кафедра системного проектування

Факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)

Факультет інформатики та обчислювальної техніки входить до складу Інституту інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ.

У складі:

 • Кафедра комп’ютерних систем та мереж;
 • Кафедра програмних засобів;
 • Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики.

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (ФРЕТ)

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (Радіоприладобудівний факультет) входить до складу Інституту інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ.

Кафедри:

 •     кафедра радіотехніки та телекомунікації;
 •     кафедра мікро- та наноелектроніки;
 •     кафедра інформаційних технологій електронних засобів;
 •     кафедра захисту інформації;
 •     кафедра прикладної математики.