Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації

Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації створений 11 вересня 2008 року. Попередниками факультету були факультет автоматизованих систем управління та факультет наземного забезпечення бойових дій авіації університету. Кафедри факультету в різні роки входили до складу Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені М.І. Крилова, Військової інженерної радіотехнічної академії імені Л.А. Говорова, Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки. Факультет бере свій початок з 14 серпня 1937 року, коли було сформоване Харківське військове училище зв’язку.

Головним завданням факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців для Повітряних Сил України за напрямами:
6.050201 «Системна інженерія» за спеціальністю «Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами та озброєнням»,
6.050901 «Радіотехніка» за спеціальністю «Радіоелектронні комплекси, системи та засоби озброєння і військової техніки»,
6.050103 „Програмна інженерія” за спеціальністю: “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (заочне навчання військовослужбовців за контрактом).

Навчальний процес на факультеті характеризується поєднанням фундаментальності навчання з яскраво вираженою практичною спрямованістю підготовки фахівців, широким використанням нових прогресивних форм і методів навчання та організовується на:
- кафедрі бойового застосування та експлуатації АСУ;
- кафедрі математичного та програмного забезпечення АСУ;
- кафедрі радіоелектронних систем пунктів управліня Повітряних Сил;
- кафедрі авіаційних радіотехнічних систем навігації і посадки;
- навчальному вузлі зв‘язку та радіотехнічного забезпечення.

Факультет інформаційних та технічних систем

На факультеті на контрактній основі здійснюється підготовка фахівців для народного господарства України за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за відповідними напрямами професійної підготовки:
Програмна інженерія,
спеціальність — Програмне забезпечення автоматизованих систем;
Комп’ютерна інженерія,
спеціальність — Комп’ютерні системи та мережі;
Електротехніка та електротехнології,
спеціальність — Електротехнічні системи електроспоживання;
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,
спеціальність — Метрологія та вимірювальна техніка;
Радіотехніка,
спеціальність — Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
Оптотехніка,
Лазерна та оптоелектронна техніка;
Обслуговування повітряних суден,
спеціальність — Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів.

Студенти факультету мають можливість користуватись науковим, культурним, спортивним, соціальним надбанням університету, що накопичене за довгі роки його існування.

Факультет радиотехнічних військ протиповітряної оборони

Факультет радіотехнічних військ протиповітряної оборони здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямом 6.050901 Радіотехніка, спеціальністю Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Повітряних Сил, спеціалізацією Радіолокаційні засоби інформаційного забезпечення військ (сил), напрямом 6.051001 Метрологія та вимірювальна техніка, спеціальністю Метрологія та вимірювальна техніка, спеціалізацією Метрологічне забезпечення військ (сил).

До складу факультету входять три кафедри:
- тактики радіотехнічних військ;
- бойового застосування радіотехнічного озброєння;
- озброєння радіотехнічних військ.

За час існування на факультеті підготовлено більше 4,5 тисячі офіцерів — фахівців з радіолокації та радіоелектронної боротьби, 705 з яких стали командирами з’єднань і частин, начальниками вищих військових навчальних закладів. Серед випускників факультету більше 30 генералів, 35 докторів технічних наук, 15 лауреатів Державної премії СРСР та України.

Навчальні заняття проводяться в аудиторіях та лабораторіях, де розгорнуті сучасні зразки озброєння та військової техніки. Курсанти факультету беруть активну участь у науковій роботі: кожний рік здобувають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму Радіотехніка. Ґрунтовна теоретична підготовка випускників факультету суміщається з добрими практичними навичками. Усі практичні види підготовки на старших курсах проводяться в радіотехнічних підрозділах під керівництвом кращих офіцерів-практиків.

Значна увага на факультеті приділяється спортивній роботі. За останні роки на факультеті підготовлено 9 майстрів спорту та 16 кандидатів у майстри спорту, серед яких майстер спорту з багатоборства старший викладач кафедри кандидат технічних наук Роденко С.М., начальник навчальної лабораторії кафедри капітан Борисенко О.В. Офіцери та курсанти факультету постійно захищають честь університету та Збройних Сил України на змаганнях українського та міждержавного рівня.

Радіофізичний факультет

Заснування: Радіофізичний факультет відкрито 1952 р. на базі кафедри фізичної електроніки, заснованої ще у 1937 р. в рамках фізичного факультету.

Кафедри: математики і теоретичної радіофізики, електрофізики, фізичної електроніки, квантової радіофізики, комп’ютерної інженерії, нанофізики і наноелектроніки, медичної радіофізики, радіотехніки і електронних систем.

Спеціальності: радіофізика, комп’ютерна інженерія, радіотехніка.

Спеціалізації: твердотільна електроніка, фізична електроніка, фізична електроніка, квантова радіофізика, нанофізика і наноелектроніка, автоматизація наукових досліджень, медична радіофізика, прикладна оптика і магнетизм, високі технології (разом з Інститутом високих технологій).

Фізичний факультет (ФФ) ЧНУ ім. Федьковича

Фізичний факультет Чернівецького національного університету у своєму скаді має наступні кафедри:

 • Кафедра електроніки і енергетики
 • Кафедра оптоелектроніки
 • Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки
 • Кафедра теоретичної фізики
 • Кафедра термоелектрики і фізичної метрології
 • Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур
 • Кафедра фізики твердого тіла

НАУ: Інститут аеронавігації

Структура інституту

Інститут аеронавігації проводить набор і підготовку фахівців за напрямами:

Галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»:

Напрям підготовки — 6.070102 «Аеронавігація»
Галузь знань 0509  «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»:
Напрям підготовки — 6.050901 «Радіотехніка»

Напрям підготовки — 6.050903 «Телекомунікації»
Галузь знань 0511 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»Напрям підготовки 6.051103 «Авіоніка»
До складу Інституту аеронавігації входять кафедри:

- кафедра аеронавігаційних систем (АНС),

- кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів (АРЕК),

- кафедра телекомунікаційних систем (ТКС),

- кафедра авіоніки,

- кафедра авіаційної англійської мови (ААМ),

а також Навчально-науковий центр авіаційних тренажерів (ННЦ АТ) та Навчально-науковий центр засобів аеронавігаційного обслуговування

Радiотехнiчний факультет НТУУ «КПІ» (РТФ)

Радіотехнічний факультет було створено на базі радіолабораторії електротехнічного факультету Київського політехнічного інституту, яку заснував В.В. Огієвський у 1921 році. У 1930 році електротехнічний факультет було виділено та реорганізовано в Київський енергетичний інститут, в якому було створено радіотехнічний факультет і кафедру радіотехніки. Факультет і кафедру очолив проф. В.В. Огієвський. 1930 рік вважається роком народження радіотехнічного факультету КПІ.

Факультет готує висококваліфікованих фахівців, які розробляють, створюють, досліджують та експлуатують пристрої та системи передавання, приймання, обробки інформації, в тому числі радіо і мультимедійні мережі та інформаційно-комп’ютерні системи.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на РТФ

Радіотехніка

 • Радіотехніка
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
 • Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

Радіоелектронні апарати

 • Виробництво електронних засобів
 • Біотехнічні та медичні апарати і системи
 • Електронна побутова апаратура

КАФЕДРИ РАДIОТЕХНIЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 • кафедра теоретичних основ радіотехніки
 • кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
 • кафедра радіотехнічних пристроїв і систем
 • кафедра радіоконструювання і виробництва радіоелектронної апаратури

Факультет радіотехніки та телекомунікацій (ФРТТК)

Факультет радіотехніки та телекомунікацій входить до складу Інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування (IнРТЗП).

Факультет радіотехніки та телекомунікацій забезпечує підготовку спеціалістів за трьома спеціальностями та однією спеціалізацією. На радіофакультеті навчають не тільки способам створення радіотехнічної та телекомунікаційної апаратури, а й фундаментальним принципам її побудови та експлуатації. Спеціаліст, який знає принципи, здатний до самостійної освіти та розвитку. Він налаштований на вивчення суміжних професій, зразків нової техніки, тобто крокує в ногу з науково-технічним прогресом.

У структуру ФРТТК входять три кафедри: радіотехніки, яка є випускною для бакалаврського напряму та спеціальності інженерії «радіотехніка«; телекомунікаційних систем і телебачення, яка є випускною для бакалаврського напряму «телекомунікації» та спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій є навчальним, науковим та виховним структурним підрозділом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, що проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр у галузі телекомунікацій, а також наукову та науково-методичну діяльність.

Інститут телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ був створений 20 грудня 2005 року на базі факультету телекомунікацій та факультету інформаційних технологій, заснованих 1 вересня 1990 року, та почав свою діяльність 1 січня 2006 року. З 1 грудня 2006 року Інститут телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ був перейменований в Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ. Інститут є найбільшим профілюючим підрозділом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, в ньому навчається більше половини студентів ДУІКТ.

В інституті готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами:Напрями підготовки

0924 — «Телекомунікації» за спеціальностями:
Телекомунікаційні системи та мережі»
Інформаційні мережі зв`язку»

0907 — «Радіотехніка» за спеціальностями:
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»
за спеціалізацією — Керування радіочастотним ресурсом»

Апаратура радіозв`язку, радіомовлення і телебачення»
за спеціалізаціями: 

Радіомовлення та телебачення»
Системи зв`язку з рухомими об`єктами»

0915 — «Комп’ютерна інженерія» за спеціальністю:
«Комп’ютерні системи та мережі»

Факультет Телекомунікацій входить до складу Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ.

Пiдготовка фахiвцiв на факультеті здійснюється у наступних напрямках:
- побудова та технічна експлуатація інтегральної цифрової системи зв’язку України;
- проектування та обслуговування цифрових систем передачі на базі мультиплексних технологій;
- структура та принцип функціонування мережі Інтернет;
- освоєння технологій SDH, XDSL, DWDM, Frame Relay, IP, ATM;
- вдосконалення технологій, методів дослідження та вимірювання параметрів волоконно-оптичних ліній зв’язку;
- побудова та технічна експлуатація сучасних систем мобільного і бездротового зв`язку та цифрового телебачення;
- освоєння методів організації радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту.

Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОТЕХНІКИ ТА СПЕЦИАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Донецького Національного Технічного Університету (ДонНТУ)

Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки Донецького національного технічного університету є наступником однієї із найстаріших кафедр університету – кафедри військової підготовки, створеної у 1928 році. Факультет створено наказом 1999 році. На той час він мав назву “Факультет спеціальної підготовки” і включав до свого складу дві кафедри: кафедру військової підготовки та кафедру безпеки життєдіяльності і цивільної оборони.  З 01 вересня 2009 року структура університету була реорганізована: радіотехнічний факультет перейменовано у факультет радіотехніки та спеціальної підготовки.

Кафедри:

 • радіотехніки та захисту інформації
 • безпеки життєдіяльності і цивільної оборони
 • військової підготовки