Фізичниий факультет

Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р.

Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики.

Напрями підготовки: фізика, оптотехніка, астрономія, лазерна та оптоелектронна техніка, фізика конденсованого стану, фізика ядра та фізика високих енергій.

Спеціалізації: астрономія, експериментальна ядерна фізика, квантова теорія поля, лазерна та оптоелектронна техніка, медична фізика, молекулярна фізика, оптика твердого тіла, теоретична фізика, фізика високих енергій, фізика космосу, фізика металів, фізика наноструктур у металах і кераміках, фізика радіаційної медицини, фізика функціональних матеріалів, фізичне матеріалознавство, фотоніка, ядерна енергетика.

Приладобудівний факультет НТУУ «КПІ» (ПБФ)

Приладобудівний факультет НТУУ “КПІ” засновано в 1962 р. на базі кафедр гіроскопічних приладів та пристроїв і приладів точної механіки КПІ. Факультет готує фахiвцiв з розробки та обслуговування сучасних приладiв i систем рiзноманiтного призначення: вимiрювального обладнання бортових комплексiв, дiагностичних комплексiв медичного та загальнопобутового призначення, контролюючих приладiв енергозберiгаючих систем. Спецiалiсти набувають глибоких знань та навичок використання сучасних методiв побудови високоточних приладiв iз застосуванням мiкропроцесорної та комп’ютерної технiки, систем автоматизованого проектування та комп’ютерної графiки. Випускники працюють на приладобудiвних пiдприємствах авiацiйного та космiчного профiлю, пiдприємствах з впровадження енергозберiгаючих технологiй, iз розробки та впровадження сучасних медичних дiагностичних, тренажерних та лiкувальних комплексiв, транспортних та полiграфiчних пiдприємствах.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ПБФ:
Напрям «Приладобудування«:

 • Прилади і системи точної механіки
 • Інформаційні технології в приладобудуванні
 • Прилади та системи екологічного моніторингу
 • Прилади та системи орієнтації і навігації
 • Прилади та системи неруйнівного контролю
 • Технології приладобудування
 • Медичні прилади і системи

Напрям «Оптотехніка»:

 • Оптико-електронне приладобудування
 • Фотоніка та оптоінформатика

Факультет функціональної електроніки та лазерної техніки (ФФЕЛТ)

Факультет функціональної електроніки та лазерної техніки входить до складу Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління (IнАЕКСУ)

 •  Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки (ЛОТ)
 •  Кафедра метрології та промислової автоматики (МПА)
 •  Кафедра загальної фізики та фотоніки (ЗФФ)