Механіко-технологічний факультет ТДАТУ

Механіко-технологічний факультет став основною базою для створення вищого навчального закладу Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (МІМСГ). Зараз механіко-технологічний факультет — основна складова частина Таврійського державного агротехнологічного факультету.

Від дня заснування факультет успішно готує інженерів-механіків, які працюють у промисловості, сільському господарстві та інших галузях народного господарства. Щорічний прийом на перший курс складає понад 230 чоловік. Зараз на факультеті навчається більше 1000 студентів. У 1997 році на факультеті відкрито магістратуру, де на даний час навчається 89 магістрів. За роки свого існування факультет підготував більше 15 тисяч спеціалістів.

Факультет інформаційних технологій

Кафедри факультету інформаційних технологій:

Кафедра інформаційних систем та мереж;
Кафедра інформаційних технологій;
Кафедра інфомаційно-комунікаційних технологій;
Кафедра програмування;
Кафедра вищої математики;
Кафедра іноземних мов;
Кафедра фізичного виховання;

Спеціальності:

080401 «Інформаційно-управляючі системи та технології»

Спеціальність «Інформаційно-управляючі системи та технології» – відноситься до базових на Факультеті інформаційних технологій.

Учбові курси спеціальності – це фундаментальні і прикладні дисципліни, що забезпечують можливість вивчення сучасних операційних систем, нових технологій, апаратних засобів, систем розробки додатків, наукових відкриттів в електроніці, кібернетиці, прикладній математиці.

За роки навчання студентам неодноразово надається можливість практичної роботи в державних і приватних організаціях, дослідницьких інститутах, комп’ютерних лабораторіях.

Щорічно проводяться студентські наукові конференції і олімпіади. На кафедрі працює семінар по комп’ютерному моделюванню і системам управління.

080402 «Інформаційні технології проектування»

Людство впродовж всієї історії розвитку створювало штучне середовище існування: намети і замки, брички і літаки, пов’язки на стегнах і скафандри для космонавтів. Об’єкти штучного середовища спочатку формуються в свідомості проектувальника, а потім втілюються в матеріальні вироби. Зростання складності проектних робіт привело до виникнення проектних, конструкторських, технологічних бюро і інститутів.

Системи автоматизованого проектування (САПР) якісно і кількісно змінили технологію проектування. Тривалість сучасних проектів, які виконуються за допомогою САПР, складають лише дні і тижні, а не місяці і роки, яких вимагає ручне проектування.

Вся рутинна робота (виконання розрахунків, пошук інформації, формування звітів, креслень, таблиць) передається комп’ютеру, а виконання творчої роботи – людині.

Сучасні САПР охоплюють не тільки конструювання виробів, а і технологічні процеси їх виготовлення. Досягнення в області штучного інтелекту дають можливість безпосередньо використовувати знання висококваліфікованих конструкторів і давати проектанту оптимальні рекомендації.

Якщо Ви вибрали спеціальність “Інформаційні технології проектування”, то дисципліни проектування, моделювання, штучний інтелект, комп’ютерна обробка графічної інформації, робота з базами даних і комп’ютерними мережами дозволять Вам стати висококласним і сучасним фахівцем в області інформаційних технологій.

091501 «Комп’ютерні системи та мережі»

У наш час комп’ютерні мережі стають все більш важливою умовою успішної роботи не тільки великої корпорації, а і малого підприємства.

Навчання студентів по цій спеціальності орієнтовано як на отримання базових знань в області інформаційних технологій, так і на систематичне введення в комп’ютерні мережі.

У процесі навчання, поряд з вивченням найпопулярніших комунікаційних протоколів розглядається їх відповідність семирівневої моделі ISO/OSI. Вивчаються принципи роботи комунікаційної апаратури різних типів: мостів, комутаторів, маршрутизаторів, мультиплексорів. Студенти вивчають типові структури обчислювальних мереж, а також функціональне призначення основних елементів архітектури мережі – серверів і комутаційних протоколів. Розглядаються порівняльні характеристики найвідоміших мережних операційних систем. Значна увага відводиться принципам міжмережевої взаємодії, а також проблемам мережної безпеки. Учбовий матеріал закріплюється роботою в реальних комп’ютерних мережах.

Випускаюча кафедра даної спеціальності має висококваліфіковані кадри для підготовки фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі.

Ставши фахівцем в області комп’ютерних систем і мереж, Ви гарантовано визначите своє майбутнє у сфері сучасної високооплачуваної роботи.

091504 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»