Інститут високих технологій КНУ

Інститут високих технологій створено 1 липня 2009 р.

Кафедри: нанофізики конденсованих середовищ; супрамолекулярної хімії і біохімії; молекулярної біології, біотехнології і біофізики; математики, теоретичної фізики та комп’ютерних технологій.

Підрозділи: відділ автоматизації наукових досліджень; відділ «технології матеріалів та структур на їх основі»; відділ «Методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі»; відділ «Прикладних розробок та впроваджень».

Спеціальність: високі технології (магістратура).

Фізичниий факультет

Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р.

Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики.

Напрями підготовки: фізика, оптотехніка, астрономія, лазерна та оптоелектронна техніка, фізика конденсованого стану, фізика ядра та фізика високих енергій.

Спеціалізації: астрономія, експериментальна ядерна фізика, квантова теорія поля, лазерна та оптоелектронна техніка, медична фізика, молекулярна фізика, оптика твердого тіла, теоретична фізика, фізика високих енергій, фізика космосу, фізика металів, фізика наноструктур у металах і кераміках, фізика радіаційної медицини, фізика функціональних матеріалів, фізичне матеріалознавство, фотоніка, ядерна енергетика.

Фізичний факультет

Фізичний факультет створено 1953 року після поділу фізико-математичного факультету університету. Він об’єднав 4 кафедри: теоретичної фізики, експериментальної фізики, загальної фізики та вищої математики. Пізніше відкрито кафедри фізики твердого тіла, рентгенометалофізики, фізики напівпровідників і діелектриків, теорії твердого тіла, радіофізики, нелінійної оптики, радіоелектронного матеріалознавства, фізики конденсованого стану, астрофізики, електроніки, біомедичної і фізичної електроніки.

Кафедри:

 • астрофізики,
 • експериментальної фізики,
 • загальної фізики,
 • фізики металів,
 • фізики твердого тіла,
 • теоретичної фізики.

Фізичний факультет (ФФ) ЧНУ ім. Федьковича

Фізичний факультет Чернівецького національного університету у своєму скаді має наступні кафедри:

 • Кафедра електроніки і енергетики
 • Кафедра оптоелектроніки
 • Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки
 • Кафедра теоретичної фізики
 • Кафедра термоелектрики і фізичної метрології
 • Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур
 • Кафедра фізики твердого тіла

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра електронних засобів телекомунікацій.
 • Кафедра прикладної і комп’ютерної радіофізики.
 • Кафедра електронних обчислювальних машин.
 • Кафедра автоматизованих систем обробки інформації.
 • Кафедра теоретичної фізики.
 • Кафедра квантової макрофізики.
 • Кафедра радіоелектроніки.
 • Кафедра експериментальної фізики.
 • Кафедра металофізики.
 • Кафедра фізики твердого тіла та оптоелектроніки.

Освітня діяльність

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем веде навчання за наступними спеціальностями: 8.070101 “Фізика” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070101 “Фізика та основи інформатики” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091002 “Біотехнічні та медичні апарати і системи” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070102 “Фізика твердого тіла” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070203 “Прикладна фізика” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.070201 “Радіофізика та електроніка” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091004 “Технології та засоби телекомунікацій” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.090801 “Мiкроелектронiка і напiвпровiдниковi прилади” (бакалавр, спеціаліст, магістр), 8.090804 “Фiзична та бiомедична електроніка” (бакалавр, спеціаліст, магістр). Всі спеціальності акредитовані у ДНУ за ІV рівнем.
Галузі та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: високотехнологічні галузі промисловості, наукові установи, підприємства, що спеціалізуються в галузях електроніки, мікроелектроніки, обчислювальної техніки, телекомунікаційних мереж, розробки програмного забезпечення, автоматизації фізичних та біомедичних досліджень, обробки і класифікації багатовимірної інформації, а також такі підприємства, як ВАТ “Уктелеком”, “Оптіма-сервіс”, “Alkar-teleport”, НВП “Трайфл”, ВАТ “Дніпропетровський машинобудівний завод”, ДКБ “Південне”, ВО “Південний машинобудівний завод”, ВАТ “Український НДІ технології машинобудування”, Інститут транспортних систем і технологій НАНУ, завод штучних алмазів (м. Полтава), науково-дослідні інститути, лікарні і медичні заклади, ліцеї, середні школи, технікуми, вищі навчальні заклади та коледжі, комерційні банки та державні установи.
Системна фундаментальна підготовка разом з досвідом використання комп’ютерної техніки дозволяють випускникам факультету знаходити своє місце не тільки у сфері науки та високих технологій, а й у бізнесі та суспільно-політичній діяльності.

Фізичний факультет

Історія фізичного факультету починається з часу відкриття у 1805 р. Харківського університету. Однією з кафедр відділення фізичних і математичних наук була кафедра теоретичної та експериментальної фізики.

Фізичний факультет – великий навчальний, науково-дослідний і науково-методичний центр підготовки фізиків в Україні.

КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:

 • кафедра експериментальної фізики
 • кафедра вищої математики
 • кафедра загальної фізики
 • кафедра теоретичної фізики
 • кафедра фізики низьких температур
 •  кафедра фізики твердого тіла
 • кафедра фізики кристалів
 • кафедра фізичної оптики
 • кафедра астрономії