Факультет кібернетики

Заснування: факультет кібернетики відкрито у травні 1969 р. Це — перший факультет комп’ютерного профілю, який увібрав до себе спеціальності механіко-математичного, економічного та філологічного факультетів.

Кафедри: обчислювальної математики, моделювання складних систем, дослідження операцій, теоретичної кібернетики, теорії та технології програмування, математичної інформатики, системного аналізу і теорії прийняття рішень, інформаційних систем, прикладної статистики.

Підрозділи: 4 науково-дослідні лабораторії (обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, ймовірнісно-статистичних методів), 3 науково-дослідні сектори (теоретичної кібернетики, проблем програмування, проблем системного аналізу).

Спеціальності: прикладна математика, інформатика, соціальна інформатика, програмна інженерія, системний аналіз.

Спеціалізації: обчислювальна математика, моделювання і оптимізація систем, методи обчислювального експерименту, дослідження операцій, інформаційні технології і системи, теорія і технологія програмування, захист інформації, методи і системи прийняття рішень, математичні методи еколого-економічних досліджень, статистичні методі в економіці і соціальних науках.

Факультет математики та інформатики

Факультет математики та інформатики створений 27 серпня 1995 року. На факультеті діють наукові школи «Математичне моделювання складних технічних систем: проблеми синтезу і аналізу», «Математична статистика та теорія ймовірності», «Безпека інформації та комп’ютерних мереж».

Напрямки підготовки:

 • прикладна математика,
 • інформатика,
 • компьютерна інженерія,
 • безпека інформаційних та комунікаційних систем,
 • соціальна інформатика,
 • комп’ютерні системи і мережі.

Перелік кафедр:

 • кафедра інформатики,
 • кафедра прикладної математики,
 • кафедра комп’ютерних систем та мереж,
 • кафедра математичного аналізу.

Прикладної математики і менеджменту (ПММ)

Факультет Прикладної Математики та Менеджменту (ПММ) засновано у липні 1995 року. Факультет ПММ виділено із складу факультету Обчислюваної техніки у зв’язку з необхідністю збільшення числа фахівців та поширення спектру спеціальностей з напрямками «Прикладна математика» та «Інформаційні системи у менеджменті».

Напрям підготовки:

 • Прикладна математика (ПМ)
 • Інформатика (ІНФ)
 • Системний аналіз (СА)
 • Економічна кібернетика (ЕК)

Кафедри факультету прикладної математики і менеджменту:

 • кафедра прикладної математики
 • кафедра інформатики
 • кафедра соціальної інформатики
 • кафедра економічної кібернетики
 • кафедра вищої математики

Факультет Системи управління літальних апаратів

Офіційно факультет Систем управління літальних апаратів був заснований 23 березня 1977 року.  Але, основа його була закладена значно раніше рамках створеного в ХАІ ще в 1959 р. нового факультету обладнання та управління літальних апаратів звідкритим назвою радіотехнічний. Бурхливий розвиток авіаційної і особливо космічної техніки зажадав постійного збільшення спеціалізацій та кількості фахівців. На початок 1977 р. на факультеті вже було 14 кафедр з величезним обсягом науково-дослідних робіт і більше 3000 студентів. Тоді й було прийнято рішення про розділення радіотехнічного факультету на факультет систем управління літальних апаратів та радіотехнічних систем літальних апаратів.
З 1998 року факультет очолює доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії навігації і управління рухом, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Кулік Анатолій Степанович.
 • Авіоніка / Системи управління літальними апаратами і комплексами
 • Аеронавігація / Аеронавігаційні системи
 • Системна інженерія / Комп’ютеризовані системи управління і автоматика
 • Комп’ютерні науки / Інформаційні управляючі системи та технології
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології / Інформаційні вимірювальні системи
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація / Метрологія та вимірювальна техніка
 • Прикладна математика / Прикладна математика  / Математичне та комп’ютерне моделювання
 • Інформатика / Соціальна інформатика
 • Автоматика та управління / Комп’ютерно-інтегрованим технологічніпроцеси і виробництва
 • Якість, стандартизація та сертифікація

Інститут прикладного системного аналiзу НТУУ «КПІ» (ІПСА)

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і має IV рівень акредитації, створений в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу НТУУ «КПІ». В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва — «кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури» (до 1985 року), нова назва — «кафедра системного проектування») разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС).

Навчально-науковий комплекс готує фахівців з інформаційних технологій, системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових складних системах.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців ННК «ІПСА»

Комп’ютерні науки

 • Інтелектуальні системи прийняття рішень
 • Інформаційні технології проектування
 • Системне проектування

Системний аналіз

 • Системний аналіз і управління

Інформатика

 • Соціальна інформатика

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 • кафедра математичних методів системного аналізу
 • кафедра системного проектування