Радіофізичний факультет

Заснування: Радіофізичний факультет відкрито 1952 р. на базі кафедри фізичної електроніки, заснованої ще у 1937 р. в рамках фізичного факультету.

Кафедри: математики і теоретичної радіофізики, електрофізики, фізичної електроніки, квантової радіофізики, комп’ютерної інженерії, нанофізики і наноелектроніки, медичної радіофізики, радіотехніки і електронних систем.

Спеціальності: радіофізика, комп’ютерна інженерія, радіотехніка.

Спеціалізації: твердотільна електроніка, фізична електроніка, фізична електроніка, квантова радіофізика, нанофізика і наноелектроніка, автоматизація наукових досліджень, медична радіофізика, прикладна оптика і магнетизм, високі технології (разом з Інститутом високих технологій).

Фізичний факультет

Фізичний факультет створено 1953 року після поділу фізико-математичного факультету університету. Він об’єднав 4 кафедри: теоретичної фізики, експериментальної фізики, загальної фізики та вищої математики. Пізніше відкрито кафедри фізики твердого тіла, рентгенометалофізики, фізики напівпровідників і діелектриків, теорії твердого тіла, радіофізики, нелінійної оптики, радіоелектронного матеріалознавства, фізики конденсованого стану, астрофізики, електроніки, біомедичної і фізичної електроніки.

Кафедри:

 • астрофізики,
 • експериментальної фізики,
 • загальної фізики,
 • фізики металів,
 • фізики твердого тіла,
 • теоретичної фізики.

Факультет електроніки

Факультет електроніки створений у 2003 році після поділу фізичного факультету.

Факультет готує фахівців у таких галузях знань: «Інформатика та обчислювальна техніка»(Напрям підготовки — комп’ютерні науки) та «Електроніка» (Напрям підготовки– мікро- та наноелектроніка). Навчальний процес забезпечують майже п’ятдесят викладачів, в тому числі 12 професорів та 34 доценти. Серед них три лауреати Державних премій України, п’ять заслужених професорів університету. Безпосередню участь у навчальному процесі беруть провідні фахівці НАН України, інших наукових та виробничих установ. На факультеті щорічно проводиться міжнародна наукова конференція ”Фізичні методи в екології, біології та медицині» та науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології», видається збірник наукових праць «Електроніка та інформаційні технології» Факультет електроніки, разом з іншими підрозділами, створив навчальну високопродуктивну обчислювальну систему, яка дозволяє викладачам, науковим співробітникам, аспірантам та студентам прийняти участь у світових програмах високопродуктивних обчислень, зокрема, паралельних обчислень та розподілених обчислень в GRID мережах.
На факультеті діють такі основні навчальні та науково-дослідні лабораторії: твердотільної електроніки, квантової електроніки, оптоелектроніки, ядерного практикуму та дозиметрії, радіоелектроніки, мікропроцесорної техніки, комп’ютерних інформаційних технологій, біомедичної електроніки, обчислювальна, гамма спектроскопії, сенсорики, оптоелектронних матеріалів, радіоелектронних приладів.
Кафедри:
 • електроніки,
 • оптоелектроніки та інформаційних технологій,
 • фізичної та біомедичної електроніки,
 • радіофізики та комп’ютерних технологій,
 • радіоелектронного матеріалознавства,
 • фізики напівпровідників.

Радіофізичний факультет

Радіофізичний факультет був заснований у 1952 р. Своїм народженням Харківська школа радіофізиків зобов’язана проф. Д. Рожанському, який викладав у Харківському університеті з 1911 р. до 1921 р. (пізніше – членові-кореспонденту АН СРСР) і його учневі А. Слуцкіну (винахіднику магнетрона та радіолокатора, пізніше – академіку АН України).

Радіофізичний факультет веде підготовку бакалаврів з:прикладної фізики та електроніки (термін навчання –4 роки), спеціалістів з радіофізики та електроніки, фізичної і біомедичної електроніки та магістрів з радіофізики та електроніки за спеціалізаціями в таких галузях: теоретична радіофізика; квантова радіофізика; радіофізичні вимірювання; фізична і біомедична електроніка та комплексні інформаційні технології; фізика надвисоких частот; космічна радіофізика; радіоастрономія; антени і розповсюдження радіохвиль; а також спеціалістів і магістрів з біологічної фізики за спеціалізаціями в таких галузях: молекулярна біофізика та прикладна біофізика.

КАФЕДРИ РАДІОФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:

 • Кафедра теоретичної радіофізики
 • Кафедра квантової радіофізики
 • Кафедра прикладної електродинаміки
 • Кафедра НВЧ
 • Кафедра космічної радіофізики
 • Кафедра фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій
 • Кафедра біологічної та медичної фізики