Факультет кібернетики

Заснування: факультет кібернетики відкрито у травні 1969 р. Це — перший факультет комп’ютерного профілю, який увібрав до себе спеціальності механіко-математичного, економічного та філологічного факультетів.

Кафедри: обчислювальної математики, моделювання складних систем, дослідження операцій, теоретичної кібернетики, теорії та технології програмування, математичної інформатики, системного аналізу і теорії прийняття рішень, інформаційних систем, прикладної статистики.

Підрозділи: 4 науково-дослідні лабораторії (обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, ймовірнісно-статистичних методів), 3 науково-дослідні сектори (теоретичної кібернетики, проблем програмування, проблем системного аналізу).

Спеціальності: прикладна математика, інформатика, соціальна інформатика, програмна інженерія, системний аналіз.

Спеціалізації: обчислювальна математика, моделювання і оптимізація систем, методи обчислювального експерименту, дослідження операцій, інформаційні технології і системи, теорія і технологія програмування, захист інформації, методи і системи прийняття рішень, математичні методи еколого-економічних досліджень, статистичні методі в економіці і соціальних науках.

Факультет прикладної математики та інформатики

Факультет прикладної математики та інформатики розпочинає відлік своєї історії від 1956-1957 навчального року.

Кафедри:

 • дискретного аналізу та інтелектуальних систем,
 • інформаційних систем,
 • математичного моделювання соціально-економічних процесів,
 • обчислювальної математики,
 • прикладної математики,
 • програмування,
 • теорії оптимальних процесів.

Лабораторії:

 • міжфакультетська лабораторія ПЕОМ,
 • інформаційних технологій,
 • комп’ютерного моделювання,
 • системного аналізу.

Факультет прикладної математики

Структурні підрозділи факультету

 

 • Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики.
 • Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних машин.
 • Кафедра математичного моделювання.
 • Кафедра комп`ютерних технологій.

Освітня діяльність

 

Напрями підготовки, за якими на факультеті здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • програмна інженерія (прийом з 2007 р., попередні роки – напрям „Комп`ютерні науки”);
 • прикладна математика;
 • інформатика.

Проводиться робота з відкриття прийому на новий напрям – „Системний аналіз”.
Спеціальності (спеціалізації), за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр:
програмне забезпечення автоматизованих систем;

прикладна математика (спеціалізації – математичне моделювання, програмне забезпечення ЕОМ);
інформатика (спеціалізації – економічна інформатика, інформаційне забезпечення комп’ютерних мереж);
інтелектуальні системи прийняття рішень та системний аналіз.

Система практичної підготовки студентів передбачає проходження практики у науково-дослідних лабораторіях, банківських установах, фірмах-розробниках програмного забезпечення, підприємствах, державних організаціях і структурах.

Випускники факультету працюють у закладах вищої освіти, науково-дослідних та проектних інститутах, банках, малих підприємствах та комерційних структурах. Вони займають посади професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, посади управлінського персоналу, наукових співробітників, співробітників та керівників фірм з розробки та впровадження загального програмного забезпечення, програмно-технічних систем. Випускники кафедри працюють у багатьох установах регіону і за його межами. У першу чергу це комерційні банки, такі як „Приватбанк”, „Аваль” та інші, а також відомі комп’ютерні фірми ISD, HighWay, Алькар-Телепорт тощо.

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) утворено в листопаді 2001 р. на базі факультету прикладної математики для об’єднання у межах одного структурного підрозділу кафедр.

Напрями підготовки:

 • Інженерне матеріалознавство (МЗ)
 • Міжнародна інформація (МІ)
 • Прикладна математика (ПМ)
 • Інформатика (ІФ)
 • Прикладна фізика (ПФ)

Кафедри інституту прикладної математики та фундаментальних наук:

 • кафедра прикладної математики
 • кафедра міжнародна інформація
 • кафедра вищої математики
 • кафедра обчислювальної математики та програмування
 • кафедра загальної фізики
 • кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики
 • кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)

Факультет інформатики та обчислювальної техніки входить до складу Інституту інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ.

У складі:

 • Кафедра комп’ютерних систем та мереж;
 • Кафедра програмних засобів;
 • Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики.