Інститут високих технологій КНУ

Інститут високих технологій створено 1 липня 2009 р.

Кафедри: нанофізики конденсованих середовищ; супрамолекулярної хімії і біохімії; молекулярної біології, біотехнології і біофізики; математики, теоретичної фізики та комп’ютерних технологій.

Підрозділи: відділ автоматизації наукових досліджень; відділ «технології матеріалів та структур на їх основі»; відділ «Методів досліджень властивостей матеріалів та структур на їх основі»; відділ «Прикладних розробок та впроваджень».

Спеціальність: високі технології (магістратура).

Біологічний факультет

Історія факультету бере свій початок з 1804 року від кафедри природничої історії і ботаніки відділення фізичних і математичних наук.

Біологічний факультет готує бакалаврів за напрямом Біологія - (кваліфікація -Інженер-лаборант в галузі біології). Строк навчання 4 роки. На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться підготовка магістрів (строк навчання 1 рік) за спеціальностями «біологія» (кваліфікація «Біолог. Викладач», спеціалізації — ботаніка, зоологія та екологія тварин, мікологія та фітоімунологія, фізіологія та біохімія рослин, мікробіологія та вірусологія, молекулярна біологія та біотехнологія), «біохімія» (кваліфікація «Біохімік. Викладач»), «генетика» (кваліфікація «Генетик. Викладач»), «фізіологія» (кваліфікація «Фізіолог. Викладач»).