Фізичниий факультет

Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р.

Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики.

Напрями підготовки: фізика, оптотехніка, астрономія, лазерна та оптоелектронна техніка, фізика конденсованого стану, фізика ядра та фізика високих енергій.

Спеціалізації: астрономія, експериментальна ядерна фізика, квантова теорія поля, лазерна та оптоелектронна техніка, медична фізика, молекулярна фізика, оптика твердого тіла, теоретична фізика, фізика високих енергій, фізика космосу, фізика металів, фізика наноструктур у металах і кераміках, фізика радіаційної медицини, фізика функціональних матеріалів, фізичне матеріалознавство, фотоніка, ядерна енергетика.

Радіофізичний факультет

Радіофізичний факультет був заснований у 1952 р. Своїм народженням Харківська школа радіофізиків зобов’язана проф. Д. Рожанському, який викладав у Харківському університеті з 1911 р. до 1921 р. (пізніше – членові-кореспонденту АН СРСР) і його учневі А. Слуцкіну (винахіднику магнетрона та радіолокатора, пізніше – академіку АН України).

Радіофізичний факультет веде підготовку бакалаврів з:прикладної фізики та електроніки (термін навчання –4 роки), спеціалістів з радіофізики та електроніки, фізичної і біомедичної електроніки та магістрів з радіофізики та електроніки за спеціалізаціями в таких галузях: теоретична радіофізика; квантова радіофізика; радіофізичні вимірювання; фізична і біомедична електроніка та комплексні інформаційні технології; фізика надвисоких частот; космічна радіофізика; радіоастрономія; антени і розповсюдження радіохвиль; а також спеціалістів і магістрів з біологічної фізики за спеціалізаціями в таких галузях: молекулярна біофізика та прикладна біофізика.

КАФЕДРИ РАДІОФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:

 • Кафедра теоретичної радіофізики
 • Кафедра квантової радіофізики
 • Кафедра прикладної електродинаміки
 • Кафедра НВЧ
 • Кафедра космічної радіофізики
 • Кафедра фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій
 • Кафедра біологічної та медичної фізики

Фізико — технічний факультет

Фізико-технічний факультет, як самостійна одиниця, було створено 1962 року для підготовки фахівців у найпередовіших на той час галузях науки і техніки – ядерної фізики, фізики плазми, фізичного матеріалознавства.

На теперішній час на 7 кафедрах факультету понад 300 студентів навчаються за бакалаврськими спеціальністю «прикладна фізика». На факультеті ведеться підготовка магістрів за спеціальностями:

 • Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми,
 • Прикладна фізика
 • Медична фізика.

Напрями підготовки:

 • «Прикладна фізика»
  • Професійна орієнтація «Теоретична ядерна фізика»
  • Професійна орієнтація «Експериментальна ядерна фізика»
  • Професійна орієнтація «Фізика плазми»
  • Професійна орієнтація «Прикладна фізика»
  • Професійна орієнтація «Фізичне матеріалознавство»
  • Професійна орієнтація «Електрофізика і радіаційні технології»
  • Професійна орієнтація «Медична фізика»
 • Спеціальність «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми»
  • Фахова орієнтація «Теоретична ядерна фізика»
  • Фахова орієнтація «Експериментальна ядерна фізика»
  • Фахова орієнтація «Фізика плазми»
 • Спеціальність «Прикладна фізика»
  • Фахова орієнтація «Прикладна фізика»
  • Фахова орієнтація «Фізичне матеріалознавство»
  • Фахова орієнтація «Електрофізика і радіаційні технології»
 • Спеціальність «Медична фізика»
  • Фахова орієнтація «Медична фізика»