Механіко-математичний факультет

Окрему кафедру математики відкрито в університеті у 1744 році.

Кафедри:

 • кафедра алгебри та логіки,
 • кафедра геометрії та топології,
 • кафедра диференціальних рівнянь,
 • кафедра математичної економіки і економетрії,
 • кафедра математичного і функціонального аналізу,
 • кафедра математичного моделювання,
 • кафедра теорії функцій і теорії ймовірностей,
 • кафедра теоретичної та прикладної статистики,
 • кафедра механікикафедра вищої математики.

Напрями, спеціальності та спеціалізації.
Факультет готує:

 • бакалаврів;
 • спеціалістів;
 • магістрів

З напрямів, спеціальностей і спеціалізацій:
    математика:

 • диференціальні рівняння;
 • алгебра і теорія чисел;
 • геометрія і топологія;
 • математичний аналіз та функціональний аналіз;
 • математичне моделювання;
 • математична економіка та економетрія;
 • теорія функцій;
 • теорія ймовірностей

    статистика:

 • фінансова та актуарна математика;
 • математична економіка та економетрія;
 • прикладна статистика

    механіка:

 • теорія пружності, пластичності і міцності;
 • фізико-хімічна механіка матеріалів;
 • біомеханіка.

кандидатів фізико-математичних наук;
докторів фізико-математичних наук
зі спеціальностей:

 1. математичний аналіз;
 2. диференціальні рівняння;
 3. математична фізика;
 4. геометрія і топологія;
 5. теорія ймовірностей і математична статистика;
 6. алгебра і теорія чисел;
 7. механіка деформованого твердого тіла.

На кожній із спеціальностей забезпечується фундаментальна підготовка з математичних дисциплін; комп’ютерна підготовка; підготовка з психолого-педагогічних дисциплін; підготовка із соціально-економічних дисциплін, а також з математичної економіки, фінансової математики, актуарної математики.

Факультет математики та інформатики

Факультет математики та інформатики створений 27 серпня 1995 року. На факультеті діють наукові школи «Математичне моделювання складних технічних систем: проблеми синтезу і аналізу», «Математична статистика та теорія ймовірності», «Безпека інформації та комп’ютерних мереж».

Напрямки підготовки:

 • прикладна математика,
 • інформатика,
 • компьютерна інженерія,
 • безпека інформаційних та комунікаційних систем,
 • соціальна інформатика,
 • комп’ютерні системи і мережі.

Перелік кафедр:

 • кафедра інформатики,
 • кафедра прикладної математики,
 • кафедра комп’ютерних систем та мереж,
 • кафедра математичного аналізу.

Факультет прикладної математики (ФПМ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет прикладної математики Чернівецького національного університету має своєму складі наступні підрозділи:

 • Кафедра алгебри та інформатики
 • Кафедра диференціальних рівнянь
 • Кафедра математичного аналізу
 • Кафедра математичного моделювання
 • Кафедра стохастичного та системного аналізу
 • Кафедра прикладної математики

Факультет прикладної математики

Структурні підрозділи факультету

 

 • Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики.
 • Кафедра математичного забезпечення електронних обчислювальних машин.
 • Кафедра математичного моделювання.
 • Кафедра комп`ютерних технологій.

Освітня діяльність

 

Напрями підготовки, за якими на факультеті здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • програмна інженерія (прийом з 2007 р., попередні роки – напрям „Комп`ютерні науки”);
 • прикладна математика;
 • інформатика.

Проводиться робота з відкриття прийому на новий напрям – „Системний аналіз”.
Спеціальності (спеціалізації), за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр:
програмне забезпечення автоматизованих систем;

прикладна математика (спеціалізації – математичне моделювання, програмне забезпечення ЕОМ);
інформатика (спеціалізації – економічна інформатика, інформаційне забезпечення комп’ютерних мереж);
інтелектуальні системи прийняття рішень та системний аналіз.

Система практичної підготовки студентів передбачає проходження практики у науково-дослідних лабораторіях, банківських установах, фірмах-розробниках програмного забезпечення, підприємствах, державних організаціях і структурах.

Випускники факультету працюють у закладах вищої освіти, науково-дослідних та проектних інститутах, банках, малих підприємствах та комерційних структурах. Вони займають посади професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, посади управлінського персоналу, наукових співробітників, співробітників та керівників фірм з розробки та впровадження загального програмного забезпечення, програмно-технічних систем. Випускники кафедри працюють у багатьох установах регіону і за його межами. У першу чергу це комерційні банки, такі як „Приватбанк”, „Аваль” та інші, а також відомі комп’ютерні фірми ISD, HighWay, Алькар-Телепорт тощо.

Механіко-математичний факультет

Заснування: механіко-математичний факультет засновано у 1940 р. після реорганізації фізико-математичного факультету.

Кафедри: алгебри та математичної логіки; геометрії; інтегральних та диференціальних рівнянь; загальної математики, математичного аналізу; математичної фізики; механіки суцільних середовищ; теоретичної та прикладної механіки; теорії ймовірностей; статистики та актуарної математики.

Підрозділи: 2 наукові лабораторії, 4 навчальні лабораторії, інформаційний-обчислювальний центр.

Спеціальності: математика, статистика, актуарна та фінансова математика, теоретична та прикладна механіка.

Спеціалізації: математичний і функціональний аналіз, алгебра і математична логіка, геометрія і топологія, диференціальні рівняння, математична фізика, теорія ймовірностей і теорія випадкових процесів, методи математичного моделювання, актурна (страхова) і фінансова математика, математична економіка і економетрика, теоретична і прикладна механіка, механіка суцільних середовищ.