Механіко-математичний факультет

Окрему кафедру математики відкрито в університеті у 1744 році.

Кафедри:

 • кафедра алгебри та логіки,
 • кафедра геометрії та топології,
 • кафедра диференціальних рівнянь,
 • кафедра математичної економіки і економетрії,
 • кафедра математичного і функціонального аналізу,
 • кафедра математичного моделювання,
 • кафедра теорії функцій і теорії ймовірностей,
 • кафедра теоретичної та прикладної статистики,
 • кафедра механікикафедра вищої математики.

Напрями, спеціальності та спеціалізації.
Факультет готує:

 • бакалаврів;
 • спеціалістів;
 • магістрів

З напрямів, спеціальностей і спеціалізацій:
    математика:

 • диференціальні рівняння;
 • алгебра і теорія чисел;
 • геометрія і топологія;
 • математичний аналіз та функціональний аналіз;
 • математичне моделювання;
 • математична економіка та економетрія;
 • теорія функцій;
 • теорія ймовірностей

    статистика:

 • фінансова та актуарна математика;
 • математична економіка та економетрія;
 • прикладна статистика

    механіка:

 • теорія пружності, пластичності і міцності;
 • фізико-хімічна механіка матеріалів;
 • біомеханіка.

кандидатів фізико-математичних наук;
докторів фізико-математичних наук
зі спеціальностей:

 1. математичний аналіз;
 2. диференціальні рівняння;
 3. математична фізика;
 4. геометрія і топологія;
 5. теорія ймовірностей і математична статистика;
 6. алгебра і теорія чисел;
 7. механіка деформованого твердого тіла.

На кожній із спеціальностей забезпечується фундаментальна підготовка з математичних дисциплін; комп’ютерна підготовка; підготовка з психолого-педагогічних дисциплін; підготовка із соціально-економічних дисциплін, а також з математичної економіки, фінансової математики, актуарної математики.

Механіко-математичний факультет

Заснування: механіко-математичний факультет засновано у 1940 р. після реорганізації фізико-математичного факультету.

Кафедри: алгебри та математичної логіки; геометрії; інтегральних та диференціальних рівнянь; загальної математики, математичного аналізу; математичної фізики; механіки суцільних середовищ; теоретичної та прикладної механіки; теорії ймовірностей; статистики та актуарної математики.

Підрозділи: 2 наукові лабораторії, 4 навчальні лабораторії, інформаційний-обчислювальний центр.

Спеціальності: математика, статистика, актуарна та фінансова математика, теоретична та прикладна механіка.

Спеціалізації: математичний і функціональний аналіз, алгебра і математична логіка, геометрія і топологія, диференціальні рівняння, математична фізика, теорія ймовірностей і теорія випадкових процесів, методи математичного моделювання, актурна (страхова) і фінансова математика, математична економіка і економетрика, теоретична і прикладна механіка, механіка суцільних середовищ.