Український навчально-науковий інститут інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки НУБіПУ

Український навчально-науковий інститут інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки є наймолодшим інститутом у структурі НУБіП України, рішення про його створення було прийнято постановою Кабінету Міністрів України 28 серпня 2008 р.

Важливим напрямом діяльності інституту є підготовка кадрів для інформаційно-аналітичного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки України, яка розпочалася під час створення факультету комп’ютерних наук і економічної кібернетики з вересня 2010 р.

Фізичний факультет

Викладачі фізичного факультету, у відповідності з навчальними планами спеціальностей, викладають більше 75 дисциплін у кожній з 3 бакалаврських програм і більше 14 дисциплін у кожній з 4 магістерських програм.
На факультеті студенти отримують класичну фізичну і сучасну технічну підготовку. Всі спеціальності фізичного факультету здійснюють безперервну комп’ютерну підготовку студентів. У навчальному плані спеціальностей курси: «Інформатика», «Програмувальна й обчислювальна техніка», «Комп’ютерне моделювання», «Комп’ютерні мережі», «Мікропроцесорна техніка», «Пакети прикладних програм», «Комп’ютерна графіка», «WEB» — програмування, «Операційні системи», «Системне програмування» і т.д.
Студенти направлень «Прикладна фізика», «Радіофізика й електроніка», «Комп’ютерна інженерія» отримують професійну інженерну підготовку. Навчаючись на нашому факультеті, студенти отримують навики работи з різною апаратурою:
1. Контрольно – вимірною.
2. Приймально – передаючими пристроями (використовуються в системах телевізійного віщання, пристроях зв’язку, в тому числі мобільній, антенній техніці).
3. Банківським технічним устаткуванням.
4. Апаратним забезпеченням комп’ютерних систем і мереж.
5. Пристроями сучасної побутової і спеціалізованої техніки.

Факультет автоматизації та комп’ютерних наук (ФАКН)

На факультеті автоматизації та комп’ютерних наук (АКН) навчаються близько 750 студентів, працюють понад 60 викладачів, більшість з яких мають вчені ступені і звання, в тому числі – 5 докторів наук. Лабораторні аудиторії оснащені сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою, яка об’єднана в локальну мережу з можливістю виходу в Інтернет. Такий високий науково-педагогічний потенціал, сучасні методи проведення занять дозволяють суттєво розширити фахову підготовку наших студентів.
Під керівництвом докторів наук, професорів Г.Н.Семенцова, Л.М.Заміховського, М.І.Горбійчука, Д.Ф.Тимківа, Я.М.Николайчука, доцентів С.М.Іщерякова, В.І.Шекети функціонують наукові школи, розробки яких привели до створення нових методів, технічних засобів та інформаційних технологій, направлених на оптимізацію технологічних процесів у різних галузях, в першу чергу нафтогазової та нафтопереробної промисловості. Наукові роботи викладачів та студентів факультету неодноразово були представлені на галузевих науково-технічних конференціях. Студенти факультету майже кожного року стають призерами олімпіад з інформатики.
Підготовка фахівців здійснюється за всіма технічними напрямками, які існують в державі по автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіям, комп’ютерних систем та їх програмного забезпечення.

Факультет комп’ютерних наук та технологій

Факультет комп’ютерних наук та технологій був створений в 2000-му році.

Напрями підготовки:

 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,
 • системна інженерія,
 • комп’ютерні науки.

Спеціальності:

 • автоматизоване управління технологічними процесами,
 • комп’ютерно-інтегровані процеси і виробництва,
 • системи управління і автоматики,
 • гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка,
 • інформаційні технології проектування,
 • інформаційні управляючі системи та технології.

Факультет комп’ютерних наук (ФКН) ЧНУ ім. Федьковича

Інженерно-технічний факультет Чернівецького національного унівеситету базується на кафедрах:

 • Кафедра комп’ютерних систем та мереж
 • Кафедра математичних проблем управління і кібернетики
 • Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Факультет комп’ютерних наук

Факультет комп’ютерних наук був заснований 7 серпня 2001р. силами механіко-математичного і фізико-технічного факультетів університету. У наступні роки факультет розширив напрями підготовки фахівців, значно збільшив свою матеріально-технічну базу, нарощував темпи проведення науково-дослідних робіт. У 2007 році на базі факультету був створений Центр інформаційних технологій.

Специфіка підготовки фахівців за спеціальностями полягає в підготовці кадрів для наукоємних технологій, що пов’язані з комп’ютерним управлінням сучасними інформаційними системами, моделюванням процесів і управлінням у атомно-ядерних, радіаційних та плазмових технологіях, розробкою і експлуатацією комп’ютерних систем управління складними комунікаційними та радіоелектронними комплексами.

Факультет комп’ютерних наук готує бакалаврів з напрямів підготовки «Комп’ютерні науки», «Системна інженерія», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем». Підготовка спеціалістів і магістрів ведеться зі спеціальностей «Інформаційні управляючі системи та технології», «Системи управління та автоматики», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем».

На факультеті працюють 5 кафедр.

 • Кафедра електроніки та управляючих систем
 • Кафедра моделювання систем і технологій
 • Кафедра теоретичної та прикладної системотехніки
 • Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення
 • Кафедра безпеки інформаційних систем і технологій

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ” (ВІТІ)

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ”, створений у 2001 році на базі Київського військового інституту управління і зв’язку та Військового інституту Національного технічного університету України „КПІ”, готує висококваліфікованих фахівців у галузі телекомунікацій та інформатизації.

Підготовка майбутніх офіцерів здійснюється за схемою “ксант — курсант“.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців

 • Комп’ютерні науки
 • Телекомунікації
 • Системи технічного захисту інформації

Структурні підрозділи інституту:

 • факультет телекомунікаційних систем та мереж
 • факультет інформаційних технологій в системах управління
 • факультет засобів військового зв’язку
 • факультет військової підготовки

Інститут прикладного системного аналiзу НТУУ «КПІ» (ІПСА)

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, який діє в структурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і має IV рівень акредитації, створений в 1997 р. за Постановою Кабінету Міністрів України на базі Науково-дослідного інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міносвіти України та кафедри математичних методів системного аналізу НТУУ «КПІ». В 2006 році до складу інституту включено кафедру систем автоматизованого проектування / САПР (стара назва — «кафедра конструювання і виробництва електронно-обчислювальної апаратури» (до 1985 року), нова назва — «кафедра системного проектування») разом з НДІ інформаційних ресурсів (ІНФОРЕС).

Навчально-науковий комплекс готує фахівців з інформаційних технологій, системного аналізу та інтелектуальних систем прийняття рішень, які здатні проектувати, створювати та експлуатувати комп’ютерні системи для аналізу, передбачення, прогнозування і управління динамічними процесами у макроекономічних, технічних, фізичних, екологічних і фінансових складних системах.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців ННК «ІПСА»

Комп’ютерні науки

 • Інтелектуальні системи прийняття рішень
 • Інформаційні технології проектування
 • Системне проектування

Системний аналіз

 • Системний аналіз і управління

Інформатика

 • Соціальна інформатика

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 • кафедра математичних методів системного аналізу
 • кафедра системного проектування

Теплоенергетичний факультет НТУУ «КПІ» (ТЕФ)

Як самостійний підрозділ ТЕФ народився в 1931 році, але своїм корінням сягає часів славетних імен відомих теплотехніків початку ХХ сторіччя – професорів О.О. Радцига та О.Я. Ступіна.

Факультет готує фахiвцiв у галузі теплової та ядерної енергетики, дослідження та автоматизації теплоенергетичних процесів, комп’ютерних технологій в енергетиці, якi здатні проектувати, експлуатувати, налагоджувати енергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій (ТЕС та АЕС) i промислових підприємств, сучасні комп’ютеризовані системи контролю та управління підприємств енергетичного комплексу.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ТЕФ

Теплоенергетика

 • Теплоенергетика
 • Теплові електричні станції
 • Теплофізика

Атомна енергетика

 • Атомна енергетика

Енергомашинобудування

 • Котли та реактори

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • Автоматизоване управління технологічними процесами
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Комп’ютерні науки

 • Інформаційні технології проектування
 • Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Програмна інженерія

 • Програмне забезпечення автоматизованих систем

КАФЕДРИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 • кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
 • кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
 • кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
 • кафедра теоретичної та промислової теплотехніки
 • кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Факультет інформатики та обчислюваної техніки НТУУ «КПІ» (ФІОТ)

Усі кафедри, що входять до складу ФІОТ, беруть свій початок від електротехнічного факультету (ЕТФ), який було створено у 1918 р. і з якого у 1962 році виділився факультет автоматики та електроприладобудування. Цей факультет у 1975 році було розділено на два: факультет систем управління та факультет електроприладобудування і обчислювальної техніки. Окремі кафедри цих факультетів у 1985 році були об’єднані у факультет з нинішньою назвою — «Інформатика та обчислювальна техніка» (ФІОТ).

Факультет готує квалiфiкованих фахiвцiв з розробки та експлуатацiї програмних продуктiв i технiчних засобiв комп’ютерних i комп’ютеризованих систем, впровадження сучасних iнформацiйних технологiй загального та цiльового призначення для рiзноманiтних галузей науки та промисловостi. Вони здатнi створювати та експлуатувати комп’ютернi й комп’ютеризованi системи обробки iнформацiї та управлiння органiзацiйних, технiчних i органiзацiйно-технiчних об’єктiв.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФІОТ

Комп’ютерні науки

 • Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерна інженерія

 • Комп’ютерні системи та мережі

Програмна інженерія
Системна інженерія

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 • Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ IНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ

 • кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах
 • кафедра обчислювальної технiки
 • кафедра технiчної кiбернетики
 • кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння