Факультет біології, екології та біотехнології (ФБЕБТ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет біології, екології та біотехнології Чернівецького національного університету:

 •     Кафедра біохімії та біотехнології
 •     Кафедра ботаніки і охорони природи
 •     Кафедра ґрунтознавства
 •     Кафедра екології та біомоніторингу
 •     Кафедра землевпорядкування та кадастру
 •     Кафедра зоології та гідробіології
 •     Кафедра молекулярної генетики та біотехнологій

Інститут екологічної безпеки НАУ

Інститут екологічної безпеки створений у 2010 році на базі факультету екологічної безпеки (до 2005 р. факультет охорони довкілля) Національного авіаційного університету у зв’язку з нагальною потребою у фахівцях екологічного спрямування з вищою освітою.

Інститут має у своєму складі шість кафедр:

 •     кафедра аерокосмічної геодезії
 •     кафедра безпеки життєдіяльності
 •     кафедра біотехнології
 •     кафедра екології
 •     кафедра землевпорядних технологій
 •     кафедра хімії і хімічної технології

Інститут екологічної безпеки здійснює набір студентів за напрямами підготовки:

 1. Природничі науки, спеціальності:
  Екологія
  Охорона навколишнього середовища
  Збалансоване природокористування
 2. Хімічна технологія та інженерія, спеціальності:
  Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів
  Хімічна технологія високомолекулярних сполук»
 3. Біотехнологія, спеціальності:
  Біотехнологія біологічно активних речовин
  Екобіотехнологія
 4.  Геодезія, картографія та землеустрій, спеціальності:
  Землевпорядкування і кадастр
  Геоінформаційні системи і технології

Геоинформационные системы

Факультет геоинформационных систем и управления территориями основан в 1948 году. Подготовка бакалавров, специалистов и магистров городского строительства и хозяйства, геодезии, землеустройства и кадастра, геоинформационных систем и технологий.

В составе факультета геоинформационных систем восемь кафедр.
 • КАФЕДРА ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 • КАФЕДРА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 • КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ
 • КАФЕДРА ГЕОИНФОРМАТИКИ И ФОТОГРАММЕТРИИ
 • КАФЕДРА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА
 • КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
 • КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
 • КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА