Гідромеліоративний факультет ХДАУ

Гідромеліоративний факультет в Херсонському сільськогосподарському інституті було відкрито в 1964 році на базі кафедри меліорацій, яка існувала в інституті з 1954 року на агрономічному факультеті.

1 Кафедра будівництва
2 Кафедра землевпорядкування та архітектурного проектування
3 Кафедра фізики та прикладної механики
4 Кафедра геоінформаційних систем і технологій (ГІС-технологій)
5 Кафедра ГТС і водопостачання
6 Кафедра гідромеліорації та економіки природокористування

Гідромеліоративний факультет в 1969 році проводить перший випуск інженерів – гідротехніків денного відділення.
Разом з будівництвом та експлуатацією зрошувальних мереж з’явилась необхідність розбудови в сільській місцевості житла, громадських об’єктів та іншої інфраструктури. Тому в 1974 році в Херсонському сільськогосподарському інституті розпочато підготовку інженерів – будівельників.
За час існування будівельно-гідромеліоративний факультет підготував вісім тисяч двісті висококваліфікованих інженерів для водогосподарського та будівельного комплексів України.
Факультет готує фахівців галузі «Будівництво та архітектура»  за двома напрямами:

1.«Гідротехніка» (Водні ресурси)
Спеціалізації спеціальності «Гідромеліорація»:
Проектування і будівництво гідромеліоративних систем;
Експлуатація та автоматизація гідромеліоративних систем;
Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення;
Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами;
Економіка і організація водного господарства;
Землевпорядкування на меліорованих землях.

2.«Будівництво»
Спеціалізації спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»:
Реконструкція будівель та споруд;
Сільськогосподарське будівництво.

3. «Геодезія, картографія та землеустрій»

Надання знань з питань нарисної геометрії та креслення, інженерної геодезії, геодезії з основами землевпорядкування, архітектури промислових та цивільних споруд, землевпорядного проектування, кадастрових питань та земельного права. Викладачі кафедри займаються науковою, науково-методичною та виховною роботою

Гірничо-геологічний факультет (ГГФ) Інституту гірництва та геології

Горно-геологический факультет один из старейших факультетов ДонНТУ. Его традиции, научная школа формировались с 1931 г. Сегодня ГГФ — это 5 кафедр, на которых работают 12 профессоров, докторов наук, и 31 доцент. Факультет осуществляет подготовку по образовательно-квалификационному уровню бакалавра по следующим направлениям:

 •     Горное дело
 •     Геодезия, картография и землеустройство
 •     Геология

После получения диплома бакалавра желающие могут повысить свой образовательный уровень до специалиста или магистра по специальностям:

 •     бурения скважин
 •     бурение скважин (со специализацией технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых)
 •     маркшейдерское дело
 •     геодезия
 •     землеустройство и кадастр
 •     геоинформационные системы и технологии
 •     геология со специализацией геологическая съемка, поиски и разведка
 •     месторождений полезных ископаемых