Приладобудівний факультет НТУУ «КПІ» (ПБФ)

Приладобудівний факультет НТУУ “КПІ” засновано в 1962 р. на базі кафедр гіроскопічних приладів та пристроїв і приладів точної механіки КПІ. Факультет готує фахiвцiв з розробки та обслуговування сучасних приладiв i систем рiзноманiтного призначення: вимiрювального обладнання бортових комплексiв, дiагностичних комплексiв медичного та загальнопобутового призначення, контролюючих приладiв енергозберiгаючих систем. Спецiалiсти набувають глибоких знань та навичок використання сучасних методiв побудови високоточних приладiв iз застосуванням мiкропроцесорної та комп’ютерної технiки, систем автоматизованого проектування та комп’ютерної графiки. Випускники працюють на приладобудiвних пiдприємствах авiацiйного та космiчного профiлю, пiдприємствах з впровадження енергозберiгаючих технологiй, iз розробки та впровадження сучасних медичних дiагностичних, тренажерних та лiкувальних комплексiв, транспортних та полiграфiчних пiдприємствах.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ПБФ:
Напрям «Приладобудування«:

  • Прилади і системи точної механіки
  • Інформаційні технології в приладобудуванні
  • Прилади та системи екологічного моніторингу
  • Прилади та системи орієнтації і навігації
  • Прилади та системи неруйнівного контролю
  • Технології приладобудування
  • Медичні прилади і системи

Напрям «Оптотехніка»:

  • Оптико-електронне приладобудування
  • Фотоніка та оптоінформатика

Інститут інформаційно-діагностичних систем НАУ

Інститут інформаційно-діагностичних систем, як навчальний підрозділ Національного авіаційного університету створено в 2000 р з метою проведення наукових досліджень і підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій та систем захисту інформації.

Навчальний процес в інституті базується на інформаційних технологіях, сучасних методах навчання та результатах наукових досягнень. При підготовці фахівців використовуються прогресивні технології, зокрема, LabView, LabCAD, Electronics WorkBench тощо. Навчальна підготовка студентів проходить на комп’ютеризованих системах з використанням мультимедійних та мережевих технологій, сучасному лабораторному обладнанні. Наприклад, діагностичних системах, сучасному обладнанні CISCO, системах захисту інформації та об’єктів, системах відеоспотереження та іншому.

Кафедри інституту проводять підготовку спеціалістів із інформаційно-вимірювальних технологій, систем технічної діагностики і неруйнівного контролю, сучасної енергетики, фізичних властивостей матеріалів, комп’ютерного моделювання фізичних процесів, безпеки інформаційних і комунікаційних систем, систем технічного захисту інформації, управління інформаційною безпекою та прикладної математики.

Факультет Автоматики и приборостроения (ФАП)

Декан – профессор ГАПОН Анатолий Иванович
web-сайт: http://www.apeshnik.org.ua/; e-mail: gapon@kpi.khttpov.ua
Приемная комиссия: электротехнический корпус, К. 210, тел. 707-62-66Декан – профессор ГАПОН Анатолий Иванович
web-сайт: http://www.apeshnik.org.ua/; e-mail: gapon@kpi.khttpov.ua
Приемная комиссия: электротехнический корпус, К. 210, тел. 707-62-66

 

Направление подготовки 6.050902 «Радиоэлектронные аппараты»
Специальность «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»

Подготовку проводит кафедра «Автоматика и управление в технических системах». Телефон: (057) 70-76-101, 707-68-42. Кафедра находится в учебном корпусе «Электрокорпус», комната 51.
Заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины КАЧАНОВ Петр Алексеевич.

Образовательно- квалификационные уровни выпускников: бакалавр, специалист, магистр.
Выпускникам предоставляется квалификация:
на уровне бакалавра: бакалавр радиоэлектронных аппаратов;
на уровне специалиста: инженер-электроник;
на уровне магистра: инженер-электроник – исследователь.

Основные специальные учебные дисциплины: » Основы микроэлектроники», » Программные средства биомедицинских систем», «Датчики и исполнительные элементы», » Основы конструирования электронных аппаратов», «Теория сигналов и систем», «Цифровая обработка биомедицинских сигналов», «Компьютерная графика», » Основы построения и применения биотехнических и медицинских электронных аппаратов», » Основы анатомии и физиологии», «Микропроцессорные средства в биомедицинских аппаратах», «Медицинские устройства на основе больших интегральных схем», «Приборы биомедицинской диагностики».

Возможности трудоустройства. Наши выпускники работают на таких предприятиях города Харькова: Приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко; НИИ радиотехнических измерений; НПО «Метрология»; НТК «Монокристалл»; НПФ «Диагностические системы» и вторых НИИ, КБ. На предприятиях, связанных с разработкой и производством электронной техники, систем управления и медицинских приборов. Выпускники нашей кафедры – это специалисты-разработчики широкого профиля, которые подготовлены к работе по направлениям:
- медицинская диагностическая и терапевтическая аппаратура на базе современных электронных, микроэлектронных и микропроцессорных элементов и комплектов отечественного и заграничного выполнения;
- системы медикокомпьютерной диагностики и анализа на основе микропроцессоров и микро-эвм.