Факультет біології, екології та біотехнології (ФБЕБТ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет біології, екології та біотехнології Чернівецького національного університету:

  •     Кафедра біохімії та біотехнології
  •     Кафедра ботаніки і охорони природи
  •     Кафедра ґрунтознавства
  •     Кафедра екології та біомоніторингу
  •     Кафедра землевпорядкування та кадастру
  •     Кафедра зоології та гідробіології
  •     Кафедра молекулярної генетики та біотехнологій

Біологічний факультет

Історія факультету бере свій початок з 1804 року від кафедри природничої історії і ботаніки відділення фізичних і математичних наук.

Біологічний факультет готує бакалаврів за напрямом Біологія - (кваліфікація -Інженер-лаборант в галузі біології). Строк навчання 4 роки. На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться підготовка магістрів (строк навчання 1 рік) за спеціальностями «біологія» (кваліфікація «Біолог. Викладач», спеціалізації — ботаніка, зоологія та екологія тварин, мікологія та фітоімунологія, фізіологія та біохімія рослин, мікробіологія та вірусологія, молекулярна біологія та біотехнологія), «біохімія» (кваліфікація «Біохімік. Викладач»), «генетика» (кваліфікація «Генетик. Викладач»), «фізіологія» (кваліфікація «Фізіолог. Викладач»).