Факультет біології, екології та біотехнології (ФБЕБТ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет біології, екології та біотехнології Чернівецького національного університету:

 •     Кафедра біохімії та біотехнології
 •     Кафедра ботаніки і охорони природи
 •     Кафедра ґрунтознавства
 •     Кафедра екології та біомоніторингу
 •     Кафедра землевпорядкування та кадастру
 •     Кафедра зоології та гідробіології
 •     Кафедра молекулярної генетики та біотехнологій

Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)

Інститут хімії та хімічних технологій створений у жовтні 2001 р. на базі хіміко-технологічного факультету та факультету технології органічних речовин.

Напрями підготовки, спеціальності

 • Хімічна технологія
 • Хімічна інженерія
 • Харчова технологія та інженерія
 • Фармація
 • Екологія
 • Біотехнологія

Структура інституту хімії та хімічних технологій:

 • Кафедра “Органічної хімії”
 • Кафедра “Хімічної технології силікатів”
 • Кафедра “Хімії і технології неорганічних речовин”
 • Кафедра “Технології органічних продуктів”
 • Кафедра “Хімічної технології переробки нафти та газу”
 • Кафедра “Хімічної технології переробки пластмас”
 • Кафедра “Технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології”
 • Кафедра “Хімічної інженерії”
 • Кафедра “Техногенно-екологічної безпеки”
 • Кафедрa “Аналітичної хімії”
 • Кафедра “Фізичної та колоїдної хімії”
 • Кафедра «Загальної хімії»

Факультет біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ» (ФБТ)

Факультет організовано у січні 2001 року на базі кафедри біотехнології, яка розпочала підготовку спеціалістів-біотехнологів ще в 1992 році на кафедрі загальної та біоорганічної хімії у складі хіміко-технологічного факультету.

Факультет здiйснює пiдготовку висококваліфікованих фахiвцiв для роботи в найсучаснiших галузях бiотехнологiї: мiкробний синтез бiологiчно активних сполук, iмунобiотехнологiя, генно-iнженерна бiотехнологiя, бiотехнологiя фармацевтичних препаратiв, екобiотехнологiя, біоенергетика, біодеструкція відходів, біотестування забруднень, iнженерне забезпечення бiотехнологiчних та фармацевтичних виробництв.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФБТ

Біотехнологія

 • Промислова біотехнологія
 • Екобіотехнологія

Машинобудування

 • Обладнання фармацевтичної та мікробіоло­гічної промисловості

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ

 • кафедра промислової біотехнології
 • кафедра екобіотехнології та біоенергетики
 • кафедра біотехніки та інженерії
 • кафедра біоінформатики