Фізичниий факультет

Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р.

Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики.

Напрями підготовки: фізика, оптотехніка, астрономія, лазерна та оптоелектронна техніка, фізика конденсованого стану, фізика ядра та фізика високих енергій.

Спеціалізації: астрономія, експериментальна ядерна фізика, квантова теорія поля, лазерна та оптоелектронна техніка, медична фізика, молекулярна фізика, оптика твердого тіла, теоретична фізика, фізика високих енергій, фізика космосу, фізика металів, фізика наноструктур у металах і кераміках, фізика радіаційної медицини, фізика функціональних матеріалів, фізичне матеріалознавство, фотоніка, ядерна енергетика.

Фізичний факультет

Історія фізичного факультету починається з часу відкриття у 1805 р. Харківського університету. Однією з кафедр відділення фізичних і математичних наук була кафедра теоретичної та експериментальної фізики.

Фізичний факультет – великий навчальний, науково-дослідний і науково-методичний центр підготовки фізиків в Україні.

КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:

  • кафедра експериментальної фізики
  • кафедра вищої математики
  • кафедра загальної фізики
  • кафедра теоретичної фізики
  • кафедра фізики низьких температур
  •  кафедра фізики твердого тіла
  • кафедра фізики кристалів
  • кафедра фізичної оптики
  • кафедра астрономії