Механіко-математичний факультет

Окрему кафедру математики відкрито в університеті у 1744 році.

Кафедри:

 • кафедра алгебри та логіки,
 • кафедра геометрії та топології,
 • кафедра диференціальних рівнянь,
 • кафедра математичної економіки і економетрії,
 • кафедра математичного і функціонального аналізу,
 • кафедра математичного моделювання,
 • кафедра теорії функцій і теорії ймовірностей,
 • кафедра теоретичної та прикладної статистики,
 • кафедра механікикафедра вищої математики.

Напрями, спеціальності та спеціалізації.
Факультет готує:

 • бакалаврів;
 • спеціалістів;
 • магістрів

З напрямів, спеціальностей і спеціалізацій:
    математика:

 • диференціальні рівняння;
 • алгебра і теорія чисел;
 • геометрія і топологія;
 • математичний аналіз та функціональний аналіз;
 • математичне моделювання;
 • математична економіка та економетрія;
 • теорія функцій;
 • теорія ймовірностей

    статистика:

 • фінансова та актуарна математика;
 • математична економіка та економетрія;
 • прикладна статистика

    механіка:

 • теорія пружності, пластичності і міцності;
 • фізико-хімічна механіка матеріалів;
 • біомеханіка.

кандидатів фізико-математичних наук;
докторів фізико-математичних наук
зі спеціальностей:

 1. математичний аналіз;
 2. диференціальні рівняння;
 3. математична фізика;
 4. геометрія і топологія;
 5. теорія ймовірностей і математична статистика;
 6. алгебра і теорія чисел;
 7. механіка деформованого твердого тіла.

На кожній із спеціальностей забезпечується фундаментальна підготовка з математичних дисциплін; комп’ютерна підготовка; підготовка з психолого-педагогічних дисциплін; підготовка із соціально-економічних дисциплін, а також з математичної економіки, фінансової математики, актуарної математики.

Факультет прикладної математики (ФПМ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет прикладної математики Чернівецького національного університету має своєму складі наступні підрозділи:

 • Кафедра алгебри та інформатики
 • Кафедра диференціальних рівнянь
 • Кафедра математичного аналізу
 • Кафедра математичного моделювання
 • Кафедра стохастичного та системного аналізу
 • Кафедра прикладної математики

Механіко-математичний факультет

Структурні підрозділи факультету

 • Кафедра математичного аналізу і теорії функцій.
 • Кафедра геометрії та алгебри.
 • Кафедра диференціальних рівнянь.
 • Кафедра статистики й теорії ймовірностей.
 • Кафедра теоретичної та прикладної механіки.
 • Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу.
 • Кафедра обчислювальної механіки та міцності конструкцій.

Освітня діяльність

Механіко-математичний факультет забезпечує підготовку бакалаврів за напрямами: „математика”, „статистика” , „механіка” та „теплоенергетика”.

Спеціалістів та магістрів за спеціальностями: „математика”, „статистика”, „теплофізика”, „механика суцільних середовищ (аерогідродинаміка)”, „теоретична та прикладна механіка”, „комп’ютерна механіка” .

Факультет забезпечує практичну підготовку за базами практик:
Інститут геотехнічної механіки НАН України, Інститут технічної механіки НАН України, Конструкторське бюро „Південне”, Інститут природокористування та екології НАН України, ВАТ “Дніпрошина”, ТОВ “Електал”, ВАТ НАСК “Оранта”, ТОВ ВКФ “Дніпростар”, ВАТ “Дніпропетровський холодокомбінат”, Кредитна спілка “Союз-Дніпро”, Дніпропетровське обласне управління статистики. Студенти-математики проходять педагогічну практику за місцем майбутньої роботи у середніх навчальних закладах, а також у технікумах або вузах міста. Місця роботи випускників факультету: вищі навчальні заклади, коледжі, середні школи, банки, страхові компанії, науково-дослідні установи, промислові підприємства різних форм власності, обчислювальні центри, різні галузі діяльності, пов’язані з використанням сучасних комп’ютерних технологій, космічна та енергетичні галузі.

Студенти факультету, крім фундаментальних математичних знань, одержують комп’ютерну підготовку, володіють методами економічних розрахунків, що дозволяє майбутнім фахівцям самостійно освоїти сучасні напрямки науки та техніки, успішно працювати, приймаючи самостійні рішення, вирішуючи проблеми та завдання, які ставлять перед ними нові економічні відносини.

Механіко-математичний факультет

Заснування: механіко-математичний факультет засновано у 1940 р. після реорганізації фізико-математичного факультету.

Кафедри: алгебри та математичної логіки; геометрії; інтегральних та диференціальних рівнянь; загальної математики, математичного аналізу; математичної фізики; механіки суцільних середовищ; теоретичної та прикладної механіки; теорії ймовірностей; статистики та актуарної математики.

Підрозділи: 2 наукові лабораторії, 4 навчальні лабораторії, інформаційний-обчислювальний центр.

Спеціальності: математика, статистика, актуарна та фінансова математика, теоретична та прикладна механіка.

Спеціалізації: математичний і функціональний аналіз, алгебра і математична логіка, геометрія і топологія, диференціальні рівняння, математична фізика, теорія ймовірностей і теорія випадкових процесів, методи математичного моделювання, актурна (страхова) і фінансова математика, математична економіка і економетрика, теоретична і прикладна механіка, механіка суцільних середовищ.