НАУ: Інститут аэропортів

Інститут аеропортів був створений у липні 2010 року на базі Інституту міського господарства.

Науково-педагогічний потенціал інституту здійснює якісну підготовку фахівців за трьома перспективними напрямами, а саме «Будівництво», «Архітектура», «Дизайн» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Форми навчання за всіма напрямами: денна і заочна. За напрямом «Будівництво», «Архітектура» також ведеться викладання англійською мовою. Після закінчення навчання випускники англомовних груп отримують додатково сертифікат, що дає можливість працювати за кордоном.

У сучасному суспільстві невпинно зростає попит на фахівців трьох зазначених напрямів підготовки, добре обізнаних із особливостями практичної діяльності будівельної й оздоблювальної сфер та підготовлених до виконання своїх професійних функцій з урахуванням галузевих особливостей

На сьогодні в аспірантурі Інституту аеропортів здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації за трьома науковими спеціальностями: 05.01.01 Прикладна геометрія; інженерна графіка, 05.22.11 Автомобільні шляхи та аеродроми, 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Науковці інституту беруть участь у виконанні державних програм, виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впроваджують результати наукової діяльності у виробництво, розробляють необхідну навчально-методичну літературу. З метою забезпечення розробки актуальної наукової проблематики в структурі Інституту аеропортів функціонують науково-дослідні лабораторії та науково-виробничі центри. Крім того, Інститут аеропортів має широкі наукові та професійні зв’язки з різними профільними установами й організаціями.

 

НАУ: Факультет літальних апаратів (ФЛА)

Факультет літальних апаратів (ФЛА) входить до складу аерокосмічного інституту, який створений у 2003 році на базі механічного факультету, заснованого в 1933 році. За ці роки змінювались назви інституту, університету та факультету, але механічний факультет, продовжувачем справ якого є ФЛА, незмінно готував фахівців з експлуатації, виробництва та ремонту літальних апаратів і авіадвигунів. За роки існування факультет підготував десятки тисяч інженерів для цивільної авіації. Вони успішно працювали та працюють зараз у всіх регіонах України, держав СНД та далекого зарубіжжя.

До складу факультету літальних апаратів входять 6 кафедр:

аеродинаміки та льотної експлуатації повітряних суден (АДЛЕ) »
гідрогазових систем (ГГС) »
збереження льотної придатності авіаційної техніки (ЗЛПАТ) »
конструкції літальних апаратів (КЛА) »
технологій аеропортів (ТА) »
технологій відновлення авіаційної техніки (ТВАТ) »

Кафедри факультету літальних апаратів є випусковими за спеціальностями:
8.100101 Літаки і вертольоти
8.100103 Технології та технологічне обладнання аеропортів
8.100106 Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
7.100108 Експлуатація літальних апаратів

До складу кафедр факультету входять: навчальний аеродром та навчальний ангар – унікальна споруда під дахом площею 7200 м2 . Тут розташовано 11 типів літальних апаратів: літаки – Ту-154, Ан-24, Як-42, Л-410, Ан-2, АНТ-7; вертольоти – Мі-8, Мі-4, Мі-2; Ка-26. Аеродром та ангарний комплекс на протязі всього року несуть велике навчальне навантаження, обслуговуючи усі факультети університету за навчальними планами. Тут проводяться практичні заняття, виконуються лабораторні роботи, вивчаються спеціальні предмети, проводяться аеродромна, виробнича та інші види практик для студентів. До складу ФЛА входять також унікальна аеродинамічна труба, навчальний полігон авіаційної наземної техніки, навчально-виробничі лабораторії на ремонтному заводі 410.