Геологічний факультет КНУ

Геологічний факультет заснувано в 1933 році як геолого-географічний факультет. З 1944 року факультет називався геолого-ґрунтознавчим, а потім геологічним.

Кафедри: Загальної та історичної геології, мінералогії, геохімії та петрографії, геології родовищ корисних копалин, геології нафти і газу, гідрогеології та інженерної геології, геофізики, геоінформатики.

Напрями підготовки: «геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин», «геологія нафти і газу», «мінералогія, геохімія та петрологія», «гідрогеологія та інженерна геологія», «геофізика», «геоінформатика».

Спеціальності за ОКР «магістр»: «геологія» (зі спеціалізацією економічна геологія), «геохімія і мінералогія», «гідрогеологія», «геофізика», «геоінформатика», «геологія нафти і газу».

Спеціалізації за ОКР «бакалавр»: «геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин», «геологія нафти і газу», «мінералогія, геохімія та петрологія», «гідрогеологія та інженерна геологія», «геофізика», «геоінформатика».

Інститут екологічної безпеки НАУ

Інститут екологічної безпеки створений у 2010 році на базі факультету екологічної безпеки (до 2005 р. факультет охорони довкілля) Національного авіаційного університету у зв’язку з нагальною потребою у фахівцях екологічного спрямування з вищою освітою.

Інститут має у своєму складі шість кафедр:

 •     кафедра аерокосмічної геодезії
 •     кафедра безпеки життєдіяльності
 •     кафедра біотехнології
 •     кафедра екології
 •     кафедра землевпорядних технологій
 •     кафедра хімії і хімічної технології

Інститут екологічної безпеки здійснює набір студентів за напрямами підготовки:

 1. Природничі науки, спеціальності:
  Екологія
  Охорона навколишнього середовища
  Збалансоване природокористування
 2. Хімічна технологія та інженерія, спеціальності:
  Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів
  Хімічна технологія високомолекулярних сполук»
 3. Біотехнологія, спеціальності:
  Біотехнологія біологічно активних речовин
  Екобіотехнологія
 4.  Геодезія, картографія та землеустрій, спеціальності:
  Землевпорядкування і кадастр
  Геоінформаційні системи і технології

НАУ: Факультет комп’ютерних наук (ФКН)

Факультет комп’ютерних наук створений у 2004 році на базі факультету інформатики Національного авіаційного університету. Факультет у своєму складі має три випускові кафедри: комп’ютерних інформаційних технологій, прикладної інформатики, інженерії програмного забезпечення. Факультет комп’ютерних наук здійснює підготовку фахівців за наступними напрямами:

 • Комп’ютерні науки – охоплює методи та засоби технологій обробки інформації та інформаційних технологій проектування;
 • Програмна інженерія — охоплює методи, засоби та технології створення і супроводження програмного забезпечення.

Фізичниий факультет

Заснування: фізика у Київському університеті викладається з моменту його відкриття у 1834 р. Як самостійний підрозділ університету фізичний факультет працює з 1940 р.

Кафедри: астрономії і фізики космосу, експериментальної фізики, загальної фізики, квантової теорії поля, молекулярної фізики, оптики, теоретичної фізики, фізики металів, фізики функціональних матеріалів, ядерної фізики.

Напрями підготовки: фізика, оптотехніка, астрономія, лазерна та оптоелектронна техніка, фізика конденсованого стану, фізика ядра та фізика високих енергій.

Спеціалізації: астрономія, експериментальна ядерна фізика, квантова теорія поля, лазерна та оптоелектронна техніка, медична фізика, молекулярна фізика, оптика твердого тіла, теоретична фізика, фізика високих енергій, фізика космосу, фізика металів, фізика наноструктур у металах і кераміках, фізика радіаційної медицини, фізика функціональних матеріалів, фізичне матеріалознавство, фотоніка, ядерна енергетика.

Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації

Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації створений 11 вересня 2008 року. Попередниками факультету були факультет автоматизованих систем управління та факультет наземного забезпечення бойових дій авіації університету. Кафедри факультету в різні роки входили до складу Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені М.І. Крилова, Військової інженерної радіотехнічної академії імені Л.А. Говорова, Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки. Факультет бере свій початок з 14 серпня 1937 року, коли було сформоване Харківське військове училище зв’язку.

Головним завданням факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців для Повітряних Сил України за напрямами:
6.050201 «Системна інженерія» за спеціальністю «Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами та озброєнням»,
6.050901 «Радіотехніка» за спеціальністю «Радіоелектронні комплекси, системи та засоби озброєння і військової техніки»,
6.050103 „Програмна інженерія” за спеціальністю: “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (заочне навчання військовослужбовців за контрактом).

Навчальний процес на факультеті характеризується поєднанням фундаментальності навчання з яскраво вираженою практичною спрямованістю підготовки фахівців, широким використанням нових прогресивних форм і методів навчання та організовується на:
- кафедрі бойового застосування та експлуатації АСУ;
- кафедрі математичного та програмного забезпечення АСУ;
- кафедрі радіоелектронних систем пунктів управліня Повітряних Сил;
- кафедрі авіаційних радіотехнічних систем навігації і посадки;
- навчальному вузлі зв‘язку та радіотехнічного забезпечення.

Факультет інформаційних та технічних систем

На факультеті на контрактній основі здійснюється підготовка фахівців для народного господарства України за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за відповідними напрямами професійної підготовки:
Програмна інженерія,
спеціальність — Програмне забезпечення автоматизованих систем;
Комп’ютерна інженерія,
спеціальність — Комп’ютерні системи та мережі;
Електротехніка та електротехнології,
спеціальність — Електротехнічні системи електроспоживання;
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,
спеціальність — Метрологія та вимірювальна техніка;
Радіотехніка,
спеціальність — Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
Оптотехніка,
Лазерна та оптоелектронна техніка;
Обслуговування повітряних суден,
спеціальність — Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів.

Студенти факультету мають можливість користуватись науковим, культурним, спортивним, соціальним надбанням університету, що накопичене за довгі роки його існування.

Факультет радиотехнічних військ протиповітряної оборони

Факультет радіотехнічних військ протиповітряної оборони здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямом 6.050901 Радіотехніка, спеціальністю Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Повітряних Сил, спеціалізацією Радіолокаційні засоби інформаційного забезпечення військ (сил), напрямом 6.051001 Метрологія та вимірювальна техніка, спеціальністю Метрологія та вимірювальна техніка, спеціалізацією Метрологічне забезпечення військ (сил).

До складу факультету входять три кафедри:
- тактики радіотехнічних військ;
- бойового застосування радіотехнічного озброєння;
- озброєння радіотехнічних військ.

За час існування на факультеті підготовлено більше 4,5 тисячі офіцерів — фахівців з радіолокації та радіоелектронної боротьби, 705 з яких стали командирами з’єднань і частин, начальниками вищих військових навчальних закладів. Серед випускників факультету більше 30 генералів, 35 докторів технічних наук, 15 лауреатів Державної премії СРСР та України.

Навчальні заняття проводяться в аудиторіях та лабораторіях, де розгорнуті сучасні зразки озброєння та військової техніки. Курсанти факультету беруть активну участь у науковій роботі: кожний рік здобувають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму Радіотехніка. Ґрунтовна теоретична підготовка випускників факультету суміщається з добрими практичними навичками. Усі практичні види підготовки на старших курсах проводяться в радіотехнічних підрозділах під керівництвом кращих офіцерів-практиків.

Значна увага на факультеті приділяється спортивній роботі. За останні роки на факультеті підготовлено 9 майстрів спорту та 16 кандидатів у майстри спорту, серед яких майстер спорту з багатоборства старший викладач кафедри кандидат технічних наук Роденко С.М., начальник навчальної лабораторії кафедри капітан Борисенко О.В. Офіцери та курсанти факультету постійно захищають честь університету та Збройних Сил України на змаганнях українського та міждержавного рівня.

Факультет кібернетики

Заснування: факультет кібернетики відкрито у травні 1969 р. Це — перший факультет комп’ютерного профілю, який увібрав до себе спеціальності механіко-математичного, економічного та філологічного факультетів.

Кафедри: обчислювальної математики, моделювання складних систем, дослідження операцій, теоретичної кібернетики, теорії та технології програмування, математичної інформатики, системного аналізу і теорії прийняття рішень, інформаційних систем, прикладної статистики.

Підрозділи: 4 науково-дослідні лабораторії (обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ, моделювання та оптимізації, високопродуктивних систем обробки інформації, ймовірнісно-статистичних методів), 3 науково-дослідні сектори (теоретичної кібернетики, проблем програмування, проблем системного аналізу).

Спеціальності: прикладна математика, інформатика, соціальна інформатика, програмна інженерія, системний аналіз.

Спеціалізації: обчислювальна математика, моделювання і оптимізація систем, методи обчислювального експерименту, дослідження операцій, інформаційні технології і системи, теорія і технологія програмування, захист інформації, методи і системи прийняття рішень, математичні методи еколого-економічних досліджень, статистичні методі в економіці і соціальних науках.

Факультет зенітних ракетних військ

Історія факультету тісно пов’язана зі становленням і розвитком зенітних ракетних військ протиповітряної оборони держави. Він був створений у 1956 році на базі Артилерійської радіотехнічної академії Радянської Армії. Сьогодні факультет здійснює підготовку висококваліфікованих офіцерів для зенітних ракетних військ Повітряних Сил.
Підготовка спеціалістів здійснюється на трьох профілюючих кафедрах:
- тактики зенітних ракетних військ;
- бойового застосування зенітних ракетних військ;
- озброєння зенітних ракетних військ.

На факультеті були проведені дослідження з 67 тем науково-дослідних робіт, результати яких широко використані при розробках програм розвитку зенітних ракетних військ, військової техніки, при розробках перспективних і удосконаленні існуючих систем зенітного ракетного озброєння.

Гордістю факультету є відмінники навчання. За останні 14 років 20 випускників факультету закінчили університет із золотою медаллю, більше 100 молодих лейтенантів отримали диплом з відзнакою, на факультеті навчаються стипендіати премій Президента та Верховної Ради України, 5 дипломантів міжнародного форуму «Молодь і техніка у ХХІ сторіччі», 4 призери Всеукраїнської студентської олімпіади.
На факультеті проходять службу 6 майстрів спорту, 8 кандидатів у майстри спорту, призери змагань на першість вищих навчальних закладів України, кожен третій курсант має спортивні розряди з декількох видів спорту.
Курсанти факультету залучаються до проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою на полігоні «Чауда».
Факультет сьогодні є провідним у складі університету і продовжує якісну підготовку майбутніх захисників неба — офіцерів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Радіофізичний факультет

Заснування: Радіофізичний факультет відкрито 1952 р. на базі кафедри фізичної електроніки, заснованої ще у 1937 р. в рамках фізичного факультету.

Кафедри: математики і теоретичної радіофізики, електрофізики, фізичної електроніки, квантової радіофізики, комп’ютерної інженерії, нанофізики і наноелектроніки, медичної радіофізики, радіотехніки і електронних систем.

Спеціальності: радіофізика, комп’ютерна інженерія, радіотехніка.

Спеціалізації: твердотільна електроніка, фізична електроніка, фізична електроніка, квантова радіофізика, нанофізика і наноелектроніка, автоматизація наукових досліджень, медична радіофізика, прикладна оптика і магнетизм, високі технології (разом з Інститутом високих технологій).