Факультет комп’ютерних наук та технологій

Факультет комп’ютерних наук та технологій був створений в 2000-му році.

Напрями підготовки:

 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,
 • системна інженерія,
 • комп’ютерні науки.

Спеціальності:

 • автоматизоване управління технологічними процесами,
 • комп’ютерно-інтегровані процеси і виробництва,
 • системи управління і автоматики,
 • гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка,
 • інформаційні технології проектування,
 • інформаційні управляючі системи та технології.

Факультет математики та інформатики

Факультет математики та інформатики створений 27 серпня 1995 року. На факультеті діють наукові школи «Математичне моделювання складних технічних систем: проблеми синтезу і аналізу», «Математична статистика та теорія ймовірності», «Безпека інформації та комп’ютерних мереж».

Напрямки підготовки:

 • прикладна математика,
 • інформатика,
 • компьютерна інженерія,
 • безпека інформаційних та комунікаційних систем,
 • соціальна інформатика,
 • комп’ютерні системи і мережі.

Перелік кафедр:

 • кафедра інформатики,
 • кафедра прикладної математики,
 • кафедра комп’ютерних систем та мереж,
 • кафедра математичного аналізу.

Факультет наноелектроніки та нанотехнологій

Факультет наноелектроніки та нанотехнологій заснований в 2010 році на базі трьох кафедр «Автонікі і управління на транспорті», «Мікро-та наноелектроніки» і «Обладнання електронної промисловості».

Факультет веде підготовку за 3 напрямами:

 • «Машинобудування»,
 • «Мікро-та наноелектроніка»,
 •  «Транспортні технології (за видами)»;

Спеціальності підготовки:

 • «Мікро-та наноелектроніка»,
 •  «Обладнання електронної промисловості»,
 • «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті ».

Факультет прикладної механіки та матеріалознавства

Факультет прикладної механіки і матеріалознавства був створений в 1920 році. На факультеті ведеться підготовка бакалаврів та магістрів за 6 напрямами підготовки:

 • інженерна механіка,
 • машинобудування,
 • зварювання,
 • ливарне виробництво,
 • інженерне матеріалознавство,
 • технологія виробів легкої промисловості.

Перелік кафедр:

 • кафедра технології машинобудування та інженерного консалтингу,
 • кафедра процесів обробки матеріалів, верстатів та інструментів,
 • кафедра промислового і художнього лиття,
 • кафедра обробки металів тиском і зварювання,
 • кафедра матеріалознавства,
 • кафедра машинознавства,
 • кафедра графічного і компьютерного моделювання.

Факультет систем рейкових комунікацій

Факультет систем рейкових комунікацій створений наказом ректора університету 25 червня 2007. До його складу увійшли кафедри: «Залізничний транспорт», «Гідрогазодинаміка», «Двигуни внутрішнього згорання», «Метрологія» і «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті». На кафедрах інституту ведеться навчання за напрямами:

 • «Залізничний транспорт»,
 •  «Інженерна механіка»,
 •  «Механіка»,
 • «Машинобудування»,
 •  «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»,
 •  «Транспортні технології»

та сім’ю спеціальностями:

 • «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту »,
 • « Організація перевезень та управління на залізничному транспорті »,
 • « Двигуни внутрішнього згорання »,
 • « Гідравлічні і пневматичні машини »,
 • « Метрологія та вимірювальна техніка »,
 • « Гідроаеродинаміка »і« Якість, стандартизація та сертифікація ».

Факультет електротехнічних систем

Факультет електротехнічних систем створено у 1921 році.

Основні напрямки науково-дослідної роботи на факультеті є: новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі:

 • розробка теорії та конструкції магнітних сепараторів та залізовідокремлювачі;
 • розробка теоретичних основ електромагнітного контролю біологічних об’єктів;
 • розробка елементів електрообладнання рейкового транспорту;
 • розробка теорії та елементної бази магнітних методів контролю.

Напрямки підготовки

 1. Електротехніка та електротехнології
 2. Електромеханіка
 3. Прилади