Факультет біології, екології та біотехнології (ФБЕБТ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет біології, екології та біотехнології Чернівецького національного університету:

 •     Кафедра біохімії та біотехнології
 •     Кафедра ботаніки і охорони природи
 •     Кафедра ґрунтознавства
 •     Кафедра екології та біомоніторингу
 •     Кафедра землевпорядкування та кадастру
 •     Кафедра зоології та гідробіології
 •     Кафедра молекулярної генетики та біотехнологій

Хімічний факультет (ХФ) ЧНУ ім. Федьковича

Хімічний факультет ЧНУ імені Юрія Федьковича

 • Кафедра аналітичної хімії
 • Кафедра неорганічної хімії
 • Кафедра органічної та фармацевтичної хімії
 • Кафедра фізичної хімії та екології хімічних виробництв

Фізичний факультет (ФФ) ЧНУ ім. Федьковича

Фізичний факультет Чернівецького національного університету у своєму скаді має наступні кафедри:

 • Кафедра електроніки і енергетики
 • Кафедра оптоелектроніки
 • Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки
 • Кафедра теоретичної фізики
 • Кафедра термоелектрики і фізичної метрології
 • Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур
 • Кафедра фізики твердого тіла

Факультет прикладної математики (ФПМ) ЧНУ ім. Федьковича

Факультет прикладної математики Чернівецького національного університету має своєму складі наступні підрозділи:

 • Кафедра алгебри та інформатики
 • Кафедра диференціальних рівнянь
 • Кафедра математичного аналізу
 • Кафедра математичного моделювання
 • Кафедра стохастичного та системного аналізу
 • Кафедра прикладної математики

Інженерно-технічний факультет (ІТФ) ЧНУ ім. Федьковича

Інженерно-технічний факультет Чернівецького національного університету :

 • Кафедра загальної фізики
 • Кафедра кореляційної оптики
 • Кафедра оптики та спектроскопії

Факультет комп’ютерних наук (ФКН) ЧНУ ім. Федьковича

Інженерно-технічний факультет Чернівецького національного унівеситету базується на кафедрах:

 • Кафедра комп’ютерних систем та мереж
 • Кафедра математичних проблем управління і кібернетики
 • Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем