Факультет технологічного обладнання і систем управління (ТОСУ)

Кафедри:Кафедра машин легкої промисловості
Кафедра електромеханічних систем
Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Кафедра електроніки та електротехніки
Кафедра інформатики
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Кафедра інженерної механіки
Кафедра техногенної безпеки
Кафедра політології та соціології

 

Сьогодні електроніка оточує людину всюди: вдома, на вулиці, в транспорті, в цехах промислових підприємств, в підприємницьких офісах, у військових частинах, в медичних закладах, в супермаркетах, на стадіонах.

Тому завжди існує потреба в спеціалістах, які вміють працювати там, де електронні системи досліджують, проектують, виготовляють, монтують, налагоджують, експлуатують, ремонтують, продають, рекламують.

Оскільки сучасна електроніка здебільшого комп’ютерна, фахівцям зі спеціальності «Електронні системи» надається ґрунтовна комп’ютерна підготовка. Вони вивчають 12 дисциплін щодо внутрішньої будови комп’ютерів, їх програмування та користування ними. Загальний обсяг цих дисциплін перевищує 1000 аудиторних годин.

Готують фахівців другого, третього і четвертого рівнів акредитації зі спеціальності «Електронні системи» на кафедрі електроніки та електротехніки Київського національного університету технологій та дизайну – Киів, вул. Немировича-Данченка 2, корпус 1, поверх 1:

– бакалаврів напряму “Електронні пристрої та системи” (шифр 6.050802);

– спеціалістів спеціальності “Електронні системи” (шифр 7.05080202);

– магістрів спеціальності “Електронні системи” (шифр 8.05080202).

Форма навчання – тільки денна. Оплата навчання – з держбюджету або за контрактом.

Приймаються абітурієнти, які мають позитивний результат з тестування по предметах:

– українська мова та література;

– фізика;

– по одному з двох предметів на вибір: математика або хімія.

Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студенти мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр».

Термін навчання бакалаврів становить чотири роки, спеціалістів і магістрів один рік.