Біологічний факультет

Історія факультету бере свій початок з 1804 року від кафедри природничої історії і ботаніки відділення фізичних і математичних наук.

Біологічний факультет готує бакалаврів за напрямом Біологія - (кваліфікація -Інженер-лаборант в галузі біології). Строк навчання 4 роки. На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться підготовка магістрів (строк навчання 1 рік) за спеціальностями «біологія» (кваліфікація «Біолог. Викладач», спеціалізації — ботаніка, зоологія та екологія тварин, мікологія та фітоімунологія, фізіологія та біохімія рослин, мікробіологія та вірусологія, молекулярна біологія та біотехнологія), «біохімія» (кваліфікація «Біохімік. Викладач»), «генетика» (кваліфікація «Генетик. Викладач»), «фізіологія» (кваліфікація «Фізіолог. Викладач»).

Хімічний факультет

Хімія в університеті викладається з перших років його існування. За ініціативою видатного хіміка М. М. Бекетова у 1864 році фізико-математичний факультет Імператорського Харківського університету був поділений на три «розряди» (математичний, природничих наук і фізико-хімічний). Перший курс фізичної хімії був прочитаний в Харківському університеті у 1865 році, на 20 років раніше, ніж в університетах Західної Європи і США. У 1894 році на базі кафедри хімії виникає хімічна секція фізико-математичного факультету, що складається з відділів органічної, аналітичної та неорганічної хімії. При факультеті з 1933 року працює Науково-дослідний інститут хімії.

Кафедри хімічного факультету:

 • Кафедра фізичної хімії
 • Кафедра неорганічної хімії
 • Кафедра хімічної метрології
 • Кафедра органічної хімія
 • Кафедра хімічного матеріалознавства
 • Кафедра теоретичної хімії

Хімічний факультет проводить підготовку бакалаврів за напрямом «Хімія», а також готує фахівців та магістрів за спеціальностями: органічна хімія, неорганічна хімія, аналітична хімія і хімічна метрологія, дизайн матеріалів і хімічна інформатика, фармацевтична хімія, хімічний контроль довкілля, фізична хімія неводних розчинів, комп’ютерна хімія і молекулярний дизайн.

Факультет комп’ютерних наук

Факультет комп’ютерних наук був заснований 7 серпня 2001р. силами механіко-математичного і фізико-технічного факультетів університету. У наступні роки факультет розширив напрями підготовки фахівців, значно збільшив свою матеріально-технічну базу, нарощував темпи проведення науково-дослідних робіт. У 2007 році на базі факультету був створений Центр інформаційних технологій.

Специфіка підготовки фахівців за спеціальностями полягає в підготовці кадрів для наукоємних технологій, що пов’язані з комп’ютерним управлінням сучасними інформаційними системами, моделюванням процесів і управлінням у атомно-ядерних, радіаційних та плазмових технологіях, розробкою і експлуатацією комп’ютерних систем управління складними комунікаційними та радіоелектронними комплексами.

Факультет комп’ютерних наук готує бакалаврів з напрямів підготовки «Комп’ютерні науки», «Системна інженерія», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем». Підготовка спеціалістів і магістрів ведеться зі спеціальностей «Інформаційні управляючі системи та технології», «Системи управління та автоматики», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем».

На факультеті працюють 5 кафедр.

 • Кафедра електроніки та управляючих систем
 • Кафедра моделювання систем і технологій
 • Кафедра теоретичної та прикладної системотехніки
 • Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення
 • Кафедра безпеки інформаційних систем і технологій

Механіко — математичний факультет

Славетна історія факультету, успішний розвиток математики і механіки, фундаментальна підготовка студентів беруть свої витоки з часу відкриття університету, з 1804 року, від кафедр чистої математики і прикладної математики відділення фізичних і математичних наук.

Механіко-математичний факультет готує бакалаврів (строк навчання 4 роки) за спеціальностями:

 1. Механіка – з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з механіки»;
 2. Математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з математики»;
 3. Прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з прикладної математики»;
 4. Інформатика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з інформатики».

На базі підготовки бакалаврів проводиться підготовка магістрів або спеціалістів (строк навчання 1 рік) за спеціальностями:

 • Механіка – з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з механіки»
 • Математика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з математики, викладач математики та інформатики»
 • Прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з прикладної математики»
 • Інформатика — з присвоєнням кваліфікації «магістр (спеціаліст) з інформатики, викладач математики та інформатики».

Фізичний факультет

Історія фізичного факультету починається з часу відкриття у 1805 р. Харківського університету. Однією з кафедр відділення фізичних і математичних наук була кафедра теоретичної та експериментальної фізики.

Фізичний факультет – великий навчальний, науково-дослідний і науково-методичний центр підготовки фізиків в Україні.

КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:

 • кафедра експериментальної фізики
 • кафедра вищої математики
 • кафедра загальної фізики
 • кафедра теоретичної фізики
 • кафедра фізики низьких температур
 •  кафедра фізики твердого тіла
 • кафедра фізики кристалів
 • кафедра фізичної оптики
 • кафедра астрономії

Радіофізичний факультет

Радіофізичний факультет був заснований у 1952 р. Своїм народженням Харківська школа радіофізиків зобов’язана проф. Д. Рожанському, який викладав у Харківському університеті з 1911 р. до 1921 р. (пізніше – членові-кореспонденту АН СРСР) і його учневі А. Слуцкіну (винахіднику магнетрона та радіолокатора, пізніше – академіку АН України).

Радіофізичний факультет веде підготовку бакалаврів з:прикладної фізики та електроніки (термін навчання –4 роки), спеціалістів з радіофізики та електроніки, фізичної і біомедичної електроніки та магістрів з радіофізики та електроніки за спеціалізаціями в таких галузях: теоретична радіофізика; квантова радіофізика; радіофізичні вимірювання; фізична і біомедична електроніка та комплексні інформаційні технології; фізика надвисоких частот; космічна радіофізика; радіоастрономія; антени і розповсюдження радіохвиль; а також спеціалістів і магістрів з біологічної фізики за спеціалізаціями в таких галузях: молекулярна біофізика та прикладна біофізика.

КАФЕДРИ РАДІОФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:

 • Кафедра теоретичної радіофізики
 • Кафедра квантової радіофізики
 • Кафедра прикладної електродинаміки
 • Кафедра НВЧ
 • Кафедра космічної радіофізики
 • Кафедра фізичної та біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій
 • Кафедра біологічної та медичної фізики

Фізико — енергетичний факультет

Фізико-енергетичний факультет був створений 12 липня 2001 року спільним наказом Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України.

Фізико-енергетичний факультет готує фахівців в області традиційних і новітніх технологій одержання, перетворення і використання енергії за напрямом підготовки «Прикладна фізика». Навчання ведеться за спеціалізаціями: «Інформаційні технології в енергетиці», «Нетрадиційні джерела енергії та теплофізика».

На факультеті працюють три випускаючі кафедри:

 • Кафедра інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах. Напрямками діяльності цієї кафедри є розробка та розвиток керуючих систем в енергетичних комплексах, математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергоперетворення і роботи енергетичних систем.
 • Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології. Її діяльність спрямована на вивчення фізичних основ енергоперетворення, розробку та розвиток комплексів як традиційної, так і альтернативної енергетики: сонячної, водневої, вітрової, геотермальної, а також екологічно чистого транспорту.
 • Кафедра теплофізики та молекулярної фізики. Діяльність кафедри пов’язана з вивченням теплофізичних і молекулярних основ перетворення традиційних і поновлювальних видів енергії.

Фізико — технічний факультет

Фізико-технічний факультет, як самостійна одиниця, було створено 1962 року для підготовки фахівців у найпередовіших на той час галузях науки і техніки – ядерної фізики, фізики плазми, фізичного матеріалознавства.

На теперішній час на 7 кафедрах факультету понад 300 студентів навчаються за бакалаврськими спеціальністю «прикладна фізика». На факультеті ведеться підготовка магістрів за спеціальностями:

 • Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми,
 • Прикладна фізика
 • Медична фізика.

Напрями підготовки:

 • «Прикладна фізика»
  • Професійна орієнтація «Теоретична ядерна фізика»
  • Професійна орієнтація «Експериментальна ядерна фізика»
  • Професійна орієнтація «Фізика плазми»
  • Професійна орієнтація «Прикладна фізика»
  • Професійна орієнтація «Фізичне матеріалознавство»
  • Професійна орієнтація «Електрофізика і радіаційні технології»
  • Професійна орієнтація «Медична фізика»
 • Спеціальність «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми»
  • Фахова орієнтація «Теоретична ядерна фізика»
  • Фахова орієнтація «Експериментальна ядерна фізика»
  • Фахова орієнтація «Фізика плазми»
 • Спеціальність «Прикладна фізика»
  • Фахова орієнтація «Прикладна фізика»
  • Фахова орієнтація «Фізичне матеріалознавство»
  • Фахова орієнтація «Електрофізика і радіаційні технології»
 • Спеціальність «Медична фізика»
  • Фахова орієнтація «Медична фізика»