Факультет інформатики НаУКМА

До складу факультету інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) входить чотири кафедри: інформатики, математики, мережних технологій, мультимедійних систем, а також лабораторія інформатики. Основні завдання факультету — забезпечення базової вищої освіти з фундаментальних напрямів сучасної кiбернетики, інформатики та прикладної математики; підготовка фахівців широкого профілю, здатних розробляти та впроваджувати складні комп’ютерні системи, застосовувати методи системного аналізу та математичного моделювання під час розв’язання практичних задач в економіці, управлінні тощо, а також у теоретичних та прикладних науково-технічних дослідженнях.

Кафедри факультету готують фахівців за двома спеціальностями рівня бакалаврату: «Програмна інженерія» та «Прикладна математика». Продовжувати навчання бакалаври можуть на програмах спеціаліста та магістра за спеціальностями:

 - Інформаційні управляючі системи та технології;
 - Інтелектуальні системи прийняття рішень;
 - Програмне забезпечення автоматизованих систем.

Лабораторія Факультету інформатики обслуговує 10 комп’ютерних класів. Усі класи під’єднано до локальної комп’ютерної мережі НаУКМА та до Інтернету.

Значне поширення інтернет-технологій, мультимедійного подання інформації, впровадження комп’ютерів у найрізноманітніші галузі економіки, промисловості та культури вимагає підвищеної якості та поглибленої спеціалізації в підготовці студентів. Тому в програмах навчання з’являються курси, пов’язані з найсучаснішими проблемами інформатики та прикладної математики. Це курси з мережних технологій, мультимедійних технологій, агентних технологій, веб-програмування, електронної комерції, актуарної (страхової) математики, фінансової математики, застосування математичних методів в економіці тощо.

Викладачі факультету підготували і видали низку підручників та монографій, зокрема «Основи комп’ютерних алгоритмів», «Штучний інтелект», «Електронні мультимедійні видання» тощо. Триває активна робота в напрямі створення електронних навчальних курсів та електронних навчальних матеріалів.