Факультет видавничо-поліграфічної, інформаційної технології

Спеціальність «Технологія друкованих видань». Випускників готують до роботи на підприємствах поліграфічної, хімічної, пакувальної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана із виготовленням поліграфічної продукції. Вони працюють на посадах інженерів-технологів, інженерів лабораторій, майстрів дільниць, начальників цехів, молодших наукових співробітників, менеджерів з маркетингу, головних технологів, а також адаптовані до таких видів професійної діяльності, як менеджер, маркетолог, інженер з охорони праці, інженер з метрології.

Спеціальність «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань». Випускників готують до роботи на підприємствах пакувальної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана з виготовленням поліграфічної продукції. Вони обіймають посади інженерів-технологів, інженерів лабораторій, майстрів дільниць, начальників цехів, молодших наукових співробітників, наукових співробітників, менеджерів з маркетингу, головних технологів. Спеціалісти цього фаху можуть організовувати та забезпечувати роботу дільниць, цехів, здійснювати проектування та розробку технологічних процесів виготовлення паковань, виконувати наукові та технологічні дослідження, вони адаптовані до таких видів діяльності, як менеджер, маркетолог, інженер з охорони праці та інженер з метрології.

Спеціальність «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв». Основними об’єктами професійної діяльності наших випускників цієї спеціальності є видавничо-поліграфічні технології, комп’ютерні програми та системи опрацювання шрифтової, графічної інформації для її збереження та розповсюдження в друкованому чи електронному вигляді. Фахівці можуть працювати у видавництвах, друкарнях, графічних студіях, рекламних агенціях, бібліотеках, науково-дослідних організаціях, керівниками підрозділів видавничо-поліграфічних структур, технологами відділів тощо.

Спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань». Електронні видання стали окремим видом видавничої діяльності. Вони завоювали популярність в усьому світі, бо мають певні переваги над друкованими і у виготовленні, і в розповсюдженні (через Internet, через тиражування на цифрових носіях, у вигляді електронних книжок), дозволяють оперативно опублікувати інформацію і швидко надати її читачеві. Випускники спеціальності працюють у видавництвах, дизайн-студіях, рекламних агенціях, бібліотеках, навчальних та наукових організаціях, де використовують сучасні інформаційні технології та розробляють нові комп’ютерні технології для електронного мультимедійного видавництва. Вони можуть працювати на посадах інженера-технолога електронного виробництва, WEB-майстра, інженера-технолога видавничо-поліграфічної галузі, інженера-технолога дизайн-студії, графічного бюро, комп’ютерної видавничої дільниці, працівника науково-дослідних установ і підрозділів.

Спеціальність «Матеріалознавство видавничо-поліграфічних виробництв». Випускники спеціальності працюють у структурах з розповсюдження, експертизи матеріалів, у фірмах-виробниках; здебільшого на керівних посадах, менеджерами та експертами.

Навчальний план цієї спеціальності вирізняється збільшеною часткою дисциплін хімічного спрямування, передбачає детальне ознайомлення з сучасними методиками визначення властивостей матеріалів, технологічними процесами виготовлення паперу, фарби, магнітних і оптичних носіїв інформації, фоторезистів та багатьох інших поліграфічних матеріалів.

Спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Випускник спеціальності здатний здійснювати ілюстрування, виконувати шрифтове наповнення і дизайн електрон­них, друкованих видань та паковань. Він може працювати на посаді художника, художнього редактора або дизайнера видавництва, дизайнера комп’ютерної графіки, артдиректора студії, художника-аніматора, фотохудожника, реставратора рукописів і стародруків тощо.

Українська академія друкарства (УАД)

Українська академія друкарства з перших днів свого існування стала науковим центром, у якому генеруються наукові ідеї, опрацьовуються нові технології і вдосконалюється устаткування. Становлення й розвиток поліграфії та видавничої справи в Україні значною мірою завдячує діяльності науковців академії. Для підвищення наукового рівня в УАД існує система підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації, діє магістратура, аспірантура і докторантура, спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

В академії функціонує навчально-демонстраційний центр фірми “Гейдельберг”, яка виробляє поліграфічне обладнання найвищого світового рівня. Центр оснащено найновішим поліграфічним обладнанням для додрукарських, друкарських та післядрукарських процесів. Створюється також навчально-демонстраційний центр для проведення практичних занять студентів інженерних спеціальностей, який буде обладнано найсучаснішою технікою виробництва німецьких фірм “Ман-Роланд” та КБА.

Академія постійно дбає про розвиток інтеграції навчального процесу і виробництва. Майбутнім фахівцям прищеплюється прагнення до постійного професійного удосконалення, уміння вести пошуки найоптимальніших інженерних рішень. Повний спектр напрямів підготовки кадрів для видавничо-поліграфічної сфери уможливлює міжгалузеві синергетичні інновації.

В залежності від поставленої мети в УАД можна отримати освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки Бакалавра, Спеціаліста та Магістра. Для особливо здібних випускників, які прагнуть до наукової кар’єри, передбачено навчання в аспірантурі для одержання вченого ступеня кандидата наук (PhD).