Факультет мехатроніки транспортних засобів

Кафедри:

 • Фізики
 • Механіки автотранспортних засобів
 • Автомобільної електроніки
 • Інформатики
 • Прикладної математики

Спеціальності:

Термін навчання: Бакалаврів складає 4 роки, фахівців і магістрів — 5 років. Існує прискорена підготовка фахівців з різним терміном навчання.

Транспортних систем

Кафедри:

 • Транспортних систем і логістики
 • Організація та безпеки дорожнього рух
 • Транспортних технологій
 • Філософії і політології
 • Українознавства
 • Іноземних мов
 • Вищої математики

Спеціальності:

Термін навчання: Бакалаврів складає 4 роки, фахівців і магістрів — 5 років. Існує прискорена підготовка фахівців з різним терміном навчання.

Наукова діяльність: На факультеті створені наукові школи під керівництвом докторів технічних наук В. К. Долі і Є. В. Нагорного. Ведеться плідна наукова робота за наступними напрямками:

Наукові напрямки:

 • пасажирські перевезення у містах;
 • організація дорожнього руху в містах;
 • логістика;
 • організація вантажних перевезень;
 • розробка методів оптимального управління транспортними об’єктами;
 • наукові дослідження в галузі диференціальних рівнянь і теорії ймовірностей і математичної статистики та ін.

Студенти беруть участь у наукових дослідженнях бюджетних та господарсько — договірним темами кафедр, в наукових конференціях, республіканських і міських конкурсах на кращу студентську наукову роботу, є авторами та співавторами наукових статей.

Механічний факультет

Кафедри:

 • Будівельних і дорожніх машин
 • Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
 • Метрології та безпеки життєдіяльності
 • Технології матеріалів та матеріалознавства
 •  Інженерної та комп’ютерної графіки
 • Іноземних мов №2

Спеціальності:

Термін навчання: Підготовка фахівців в даний час у всіх її спеціальностей здійснюється за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями на протязі 4-х років навчання (бакалаври), 5-ти років навчання (спеціаліст або магістр).

Автомобільний факультет

Кафедри:

 • Автомобілів
 •  Технічної експлуатації та сервісу автомобілей
 • Двигунів внутрішнього згорання
 • Технології машинобудування та ремонту машин
 •  Деталей машин і ТММ
 • Теоретичної механіки та гідравлики

Спеціальності:

Термін навчання: Бакалаврів складає 4 роки, фахівців і магістрів — 5 років. Існує прискорена підготовка фахівців з різним терміном навчання.

Наукова діяльність: Основним направлденіем наукової роботи є удосконалення активної безпеки автомобілів, розробка способів ефективної організації технічного обслуговування та ремота автомобілів і двигунів, підвищення ремотнопрігодності елементів конструкції автомобіля, створення мобільних комп’ютерних систем на автомобілі.

За впровадження наукових розробок в автомобілебудування України викладачам автомобільного факультету привласнена Державна премія.