Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій є навчальним, науковим та виховним структурним підрозділом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, що проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр у галузі телекомунікацій, а також наукову та науково-методичну діяльність.

Інститут телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ був створений 20 грудня 2005 року на базі факультету телекомунікацій та факультету інформаційних технологій, заснованих 1 вересня 1990 року, та почав свою діяльність 1 січня 2006 року. З 1 грудня 2006 року Інститут телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ був перейменований в Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ. Інститут є найбільшим профілюючим підрозділом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, в ньому навчається більше половини студентів ДУІКТ.

В інституті готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами:Напрями підготовки

0924 — «Телекомунікації» за спеціальностями:
Телекомунікаційні системи та мережі»
Інформаційні мережі зв`язку»

0907 — «Радіотехніка» за спеціальностями:
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»
за спеціалізацією — Керування радіочастотним ресурсом»

Апаратура радіозв`язку, радіомовлення і телебачення»
за спеціалізаціями: 

Радіомовлення та телебачення»
Системи зв`язку з рухомими об`єктами»

0915 — «Комп’ютерна інженерія» за спеціальністю:
«Комп’ютерні системи та мережі»

Факультет Телекомунікацій входить до складу Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації ДУІКТ.

Пiдготовка фахiвцiв на факультеті здійснюється у наступних напрямках:
- побудова та технічна експлуатація інтегральної цифрової системи зв’язку України;
- проектування та обслуговування цифрових систем передачі на базі мультиплексних технологій;
- структура та принцип функціонування мережі Інтернет;
- освоєння технологій SDH, XDSL, DWDM, Frame Relay, IP, ATM;
- вдосконалення технологій, методів дослідження та вимірювання параметрів волоконно-оптичних ліній зв’язку;
- побудова та технічна експлуатація сучасних систем мобільного і бездротового зв`язку та цифрового телебачення;
- освоєння методів організації радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту.

Факультет Інформаційних технологій

Факультет інформаційних технологій здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами «Телекомунікації» та «Компютерна інженерія» за денною формою навчання. З 2001 року факультет веде прийом випускників-бакалаврів Київського коледжу зв’язку та інших навчальних закладів для навчання на освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст та магістр. За період з 1990 по 1996 рік факультет підготував за вечірньою формою навчання 182 випускники, з 1990 по 2004 рік — за заочною формою навчання близько 1000 випускників. Перший випуск фахівців стаціонарної форми підготовки на факультеті відбувся в 1991 році. У 2003 році відбувся перший випуск магістрів (23 випускники).

Інтеграція навчання з виробництвом забезпечується кількома видами практик, починаючи з другого курсу: монтажна, технологічна, експлуатаційна та переддипломна. Факультет укладає договори на проходження практик студентами з Київською міською та Київською обласною дирекціями, Кримською, Вінницькою, Волинською, Чернігівською, Житомирською, Полтавською дирекціями ВАТ «Укртелеком», СП «Український мобільний зв’язок», ЗАТ «Київстар GSM», СП ТОВ «МКМ Телеком ЛТД», ВАТ «Телекомінвест» тощо.

Творча співдружність факультету з підприємством «Свемон-центр» дозволила відродити практику використання студентських будівельних загонів на будівництві споруд зв’язку. Студентський будівельний загін брав участь у будівництві таких споруд зв’язку:

 • будівництві лінійних споруд міської телефонної мережі міста Бровари;
 • телефонізації селища Гора Бориспільского району;
 • телефонізації селища Дмитрівка Києво-Святошинського району;
 • телефонізації селища Білогородка Києво-Святошинського району.
 • телефонізаціїя селищ Гора і Вишенки Бориспільского району;
 • будівництві міжміської волоконно-оптичної лінії зв‘язку в Житомирській області.

Факультет Інформаційної безпеки

Призначення факультету

Факультет інформаційної безпеки є провідним науково-навчальним підрозділом навчально-наукового інституту захисту інформації і готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, денною/заочною формами навчання.

Спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр

Напрями підготовки:

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170102 Системи технічного захисту інформації

6.170103 Управління інформаційною безпекою

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”

Спеціальності:

8.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

8.17010102 Безпека дежравних інформаційних ресурсів

8.17010201 Системи технійчного захисту інформації, автоматизація її обробки

8.17010301 Управління інформаційною безпекою

 

Напрям підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Відповідає спеціальностям: 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та 8.17010102 «Безпека державних інформаційних ресурсів».

Узагальнений об’єкт діяльності: технологія, засоби захисту та охорони комунікаційних систем, захищені комп’ютерні системи та засоби обробки, зберігання та передачі інформації; служби захисту інформації; системи обробки, зберігання та передачі інформації певних рівнів конфіденційності, методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки систем електронного документообігу.

 

Напрям підготовки «Системи технічного захисту інформації»

Відповідає спеціальності: 8.17010201 «Системи захисту інформації, автоматизація її обробки».

Узагальнений об’єкт діяльності: технологія, засоби захисту та охорони інформаційних ресурсів і баз даних обмеженого доступу. Методи, засоби та системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

 

Напрям підготовки «Управління інформаційною безпекою»

Відповідає спеціальності: 8.17010301 «Управління інформаційною безпекою».

Узагальнений об’єкт діяльності: системи управління інформаційною безпекою. Організаційно-правове забезпечення, організація та експлуатація систем та засобів захисту інформації з обмеженим доступом.

 

Кваліфікація

 • Випускники факультету здатні виконувати зазначену професійну роботу і можуть займати первинні посади:
 • фахівець із аналітико-теоретичних досліджень у галузі захищених інформаційних та комунікаційних систем;
 • фахівець із проектування та розробки захищених інформаційних та комунікаційних систем;
 • фахівець із експлуатації, модернізації та ремонту інформаційних та комунікаційних систем;
 • адміністратор доступу інформаційних та комунікаційних систем;
 • адміністратор системи електронного документообігу;
 • асистент кафедри вищого навчального закладу;
 • молодший науковий співробітник науково-дослідного підрозділу (установи).
 • Термін навчання: бакалавр – 4 роки,
 • спеціаліст –  1,5 роки,
 • магістр – 2 роки.

 

6

2 січня 2002 року в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій утворено факультет інформаційної безпеки на виконання загальнодержавних програм розвитку в сфері інформаційно-комунікаційних технологій та захисту державних інформаційних ресурсів, відповідно до Указу Президента України №1193/2001 від 6 грудня 2001 року „Про заходи з удосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України”.

Створення факультету з повним комплектом спеціальностей з освітнього напряму Інформаційна безпека зумовило стрімким розвитком галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Головною метою науково-освітньої діяльності факультету Інформаційної безпеки визначено підготовку висококваліфікованих фахівців з освітнім рівнем спеціалістів, магістрів та підвищення кваліфікації, перепідготовка фахівців з інформаційної безпеки відповідно до міжнародних стандартів щодо якості підготовки фахівців.

Підготовлені фахівці з інформаційної безпеки в подальшому залучатимуться до роботи в організаціях, установах та підприємствах сфери управління Державного комітету зв’язку та інформатизації України, в інших міністерствах та відомствах, силових структурах, державних комітетах де використовуються сучасні інформаційні технології, в сфері підприємницької та банківської діяльності.

7

Привабливість одержання освіти на факультеті інформаційної безпеки:

 • можливість одержання після закінчення навчання цікавої роботи, яка пов’язана з перспективністю галузі інформаційної безпеки, яка дуже динамічно розвивається як в усьому світі, так і в Україні;
 • безперервно змінювана змістовна частина програми та навчальні курси спеціалізації, що орієнтовані на інтереси галузі інформаційної безпеки.

Незважаючи на те, що підготовка спеціалістів з інформаційної безпеки в ведеться в багатьох вищих навчальних закладах України, як державних, так і комерційних, навчання на факультеті гарантує високу якість підготовки, а особливо глибоке оволодіння профілюючими дисциплінами з вибраного напрямку або спеціальності.

Гарантією цього є:

 • можливість одержати поглиблену підготовку та написати дипломну роботу за найбільш перспективними на даний час спеціалізаціями;
 • вивчення основних предметів з використанням можливостей Навчального комп’ютерного центру та Лабораторного комплексу інженерно-технічного захисту інформації, ділових ігор, робота в малих групах, виконання курсових робіт та проектів, тісно пов’язаними з конкретними завданням забезпечення як захисту інформації, так і інформаційної безпеки у цілому;
 • широкі можливості ознайомлення з останніми досягненнями у вибраній спеціальностями, завдяки великому різноманіттю профільних курсів, що читаються провідними спеціалістами;
 • глибоке оволодіння комп’ютерними інформаційними технологіями (починаючи з першого семестру навчання) та широке використання комп’ютерної техніки при вивченні усіх основних предметів, виконання курсових робіт та проектів і дипломного проектування;
 • спеціально розроблена програма поглибленого вивчення іноземної мови;
 • можливість участі у міжнародних проектах підготовки спеціалістів;
 • високий престиж Університету та його широкі контакти з провідними органами, закладами, установами та підприємствами дозволяють надати студентам можливість проходження виробничої та переддипломної практики та високі шанси на працевлаштування;
 • високий науковий потенціал професорсько-викладацького складу, їх активна наукова робота надає можливість студентам, які відмінно вчаться, продовжити освіту в очній та заочній аспірантурі.

Значна увага на факультеті приділяється науковій роботі: щорічно провадяться студентські наукові олімпіади, переможці яких отримують можливість опублікувати свої праці в університетському науковому збірнику. Кращі студенти факультету успішно беруть участь у національних та міжнародних конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях.