Транспортний факультет (ТФ)

Транспортний факультет входить до складу машинобудівного інституту ЗНТУ :з кафедрами:

 • кафедра aвтомобілів;
 • кафедра транспортних технологій;
 • кафедра механіки;
 • кафедра теплотехніки і гідравліки;
 • кафедра нарисної геометрії і креслення.

Спеціальності

 •      Двигуни внутрішнього згорання
 •      Колесні та гусеничні транспортні засоби
 •      Організація перевезень і управління на транспорті

Електротехнічний факультет (ЕТФ)

Електротехнічний факультет входить до складу  Фізико — технічного інституту Запорізького національного технічного університету

Спеціальності

 •      Електромеханічні системи автоматизації та електропривід
 •      Електричні машини та апарати
 •      Електричні машини
 •      Електричні апарати
 •      Електротехнічні системи електроспоживання

Кафедри електротехнічного факультету:

 •     кафедра електропостачання промислових підприємств
 •     кафедра електричних машин;
 •     кафедра електричних апаратів;
 •     кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок;
 •     кафедра теоретичної та загальної електротехніки;
 •     кафедра фізики.

Інженерно — фізичний факультет (ІФФ)

Інженерно — фізичний факультет входить до складу  Фізико — технічного інституту Запорізького національного технічного університету

Спеціальності

 •     Прикладне матеріалознавство
 •     Обладнання ливарного виробництва
 •     Ливарне виробництво чорних і кольорових металів
 •     Технологія та   устаткування зварювання
 •     Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

Факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)

Факультет інформатики та обчислювальної техніки входить до складу Інституту інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ.

У складі:

 • Кафедра комп’ютерних систем та мереж;
 • Кафедра програмних засобів;
 • Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики.

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (ФРЕТ)

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (Радіоприладобудівний факультет) входить до складу Інституту інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ.

Кафедри:

 •     кафедра радіотехніки та телекомунікації;
 •     кафедра мікро- та наноелектроніки;
 •     кафедра інформаційних технологій електронних засобів;
 •     кафедра захисту інформації;
 •     кафедра прикладної математики.

Машинобудівний факультет (МФ)

Машинобудівний факультет входить до складу машинобудівного інституту:з кафедрами:

 • кафедра технології авіадвигунобудування;
 • кафедра технології машинобудування;
 • кафедра металорізальних верстатів та інструментів;
 • кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів;
 • кафедра обробки металів тиском;
 • кафедра вищої математики;
 • кафедра фізичного виховання.