Механіко-технологічний факультет (МТФ)

Механіко-технологічний факультет був створений в період реорганізації структури Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту у 1988 р. і на даний час входить в міжнародний каталог технічних факультетів.

До складу факультету входять п’ять випускаючих кафедр:

 • «Конструювання верстатів, інструментів та машин»;
 • «Технології машинобудування та автомобілів»;
 • «Комп’ютерних технологій в машинобудуванні»;
 • «Технології та обладнання зварювального виробництва»;
 • «Будівельної механіки».

Професорсько-викладацький склад факультету складає 49 осіб. З них 5 академіків галузевих академій наук України, 9 — доктори наук, професори, 30 — кандидати наук, доценти, 10 — старші викладачі та асистенти.

Лабораторна база факультету налічує 17 спеціалізованих навчальних лабораторій, обладнаних сучасним лабораторним устаткуванням і забезпечених навчально-методичною літературою, а також 4 комп’ютерні класи.

Факультет переробних і харчових виробництв (ФХВ)

Для вирішення потреб у висококваліфікованих інженерних кадрах у 1995 році засновано факультет переробних і харчових виробництв. До складу факультету входять 3 випускові кафедри: “Обладнання харчових технологій”, “Харчової біотехнології та хімії”, “Технічної механіки та сільськогосподарського машинобудування”. Вони проводять підготовку фахівців за двома напрямами: “Машинобудування”, і “Харчові технології та інженерія” та дві загально-університетські кафедри: “графічного моделювання” та “фізичного виховання і спорту”.

Сучасна лабораторна база кафедр факультету налічує понад 35 спеціалізованих навчальних лабораторій, обладнаних новим лабораторним устаткуванням і забезпечених навчально-методичною літературою, а також 4 комп’ютерні класи

Факультет контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем (ФРК)

Факультет контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем (ФРК) засновано у 2004 році. Навчальний процес та науково-виробничу діяльність ФРК забезпечують кафедри:
 • Радіотехнічних систем;
 • Біотехнічних систем;
 • Приладів і контрольно-вимірювальних систем.

Матеріально-технічну базу кафедр факультету складають понад 20 спеціалізованих навчально-наукових лабораторій, 4 комп’ютерні класи.

Спеціальність — Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»
Спеціалізація — «Системи мобільного зв’язку»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОРІЄНТОВАНА НА:

 •     схемотехнічне проектування та комп’ютерне моделювання радіоелектронних вузлів, пристроїв і систем;
 •     виробництво та випробовування радіоелектронних вузлів, пристроїв і систем;
 •     експлуатацію та обслуговування супутникових, локальних та глобальних телекомунікаційних систем, апаратури радіозв’язку, радіомовлення, телебачення та мобільного зв’язку;
 •     ремонт радіоелектронної апаратури та систем мобільного зв’язку.

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС)

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС) засновано у грудні 2008 року на базі факультету електронних апаратів і комп’ютерних систем, який функціонував з 1991 року.

До складу факультету входять три випускові кафедри «Комп’ютерних наук», «Комп’ютерних систем та мереж», «Програмної інженерії», кафедра фундаментальної підготовки «Математичних методів в інженерії» й загальноінженерна кафедра «Інформатики та математичного моделювання».

Професорсько-викладацький корпус факультету налічує 56 осіб., у тому числі 2 дійсних члени та 3 члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 8 докторів наук, професорів, 26 кандидатів наук, доцентів, 16 старших викладачів та асистентів.

Матеріально-технічна база факультету складає 18 спеціалізованих науково-дослідних та навчальних лабораторій і комп’ютерних класів, які повністю забезпечені навчально-методичною літературою та оснащених понад 130 комп’ютерами, об’єднаними у єдину локальну мережу з доступом до електронних ресурсів бібліотеки і мережі Internet.

Факультет комп’ютерних технологій (ФКТ)

Факультет комп’ютерних технологій заснований у 1997 році.

До складу факультету входять дві випускних кафедри «Автоматизації технологічних процесів і виробництв», «Комп’ютерно-інтегрованих технологій» та загальноінженерна кафедра «Вищої математики», які проводять підготовку фахівців за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і забезпечують здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Професорсько-викладацький склад факультету налічує 38 осіб. З них 3 — академіки та члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 2 — доктори наук, професори, 25 — кандидати наук, доценти, 11 — старші викладачі та асистенти.

Матеріально-технічна база факультету налічує 7 спеціалізованих навчальних лабораторій, обладнаних сучасним лабораторним устаткуванням і забезпечених навчально-методичною літературою, а також 7 комп’ютерних класів, які об’єднані в комп’ютерну мережу з доступом до електронних ресурсів бібліотеки і всесвітньої мережі INTERNET, функціонування яких забезпечує висококваліфікований навчально-допоміжний персонал.