Гірничо-екологічний факультет

Розвиток видобувної промисловості, зміцнення мінерально-сировинної бази, раціональне та ефективне використання всіх видів корисних копалин, якими багата Україна, неможливі без національної системи підготовки гірничих кадрів високого рівня – корпусу гірничих інженерів України. Житомирщина – це Урал в мініатюрі, в надрах якої знаходяться поклади 26 видів корисних копалин. Особливо багаті надра Житомирщини на природний облицювальний камінь. У зв’язку з цим у 1996 р. в Житомирському інженерно-технологічному інституті на факультеті інженерної механіки була розпочата підготовка спеціалістів за спеціальністю “Технологія і обладнання обробки природного каменю”. З цією метою на базі кафедри охорони праці та оточуючого середовища була створена базова випускаюча кафедра геотехнологій та обробки каменю. У зв’язку з реорганізацією вищої освіти вказана спеціальність була реорганізована у 1998 р. в спеціальність 7.090301 “Розробка родовищ корисних копалин” за напрямом підготовки 0903 “Гірництво”.

Проблеми, які пов’язані із складним екологічним станом довкілля, потреба в екологічно чистих технологіях обумовили необхідність підготовки фахівців за напрямом підготовки 0708 “Екологія” спеціальність 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. В 1998 р. була розпочата підготовка фахівців за вказаною спеціальністю. Разом з цим базову випускаючу кафедру геотехнологій та обробки каменю в 1998 р. реорганізували в кафедру геотехнологій та промислової екології.

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

З метою покращення якості підготовки спеціалістів з урахуванням фахового напрямку та створення найбільш сприятливих умов для проведення навчально-виховної та науково-дослідної робіт на виконання Наказу Міністерства вищої освіти України № 134 від 05.05.1977 р. в Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту був організований електротехнічний факультет (ЕТФ).

Структура факультету:

 • Кафедра автоматики та управління в технічних системах створена у складі загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту у вересні 1971 року, і тоді вона мала назву кафедри автоматики і телемеханіки.
 •   Кафедра автоматизації та комп’ютеризованих технологій створена у складі Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту у 1978 році як кафедра теоретичних основ електротехніки та загальної електротехніки.
 •  Кафедра програмного забезпечення обчислювальної техніки створена в 1971 році. Очолює кафедру – д.т.н., професор Анатолій Васильович Панiшев.
 • Кафедра інформатики та комп’юторного моделювання
 • Кафедра радіотехніки та телекомунікації.
 •  Кафедра вищої математики створена у 1970 році.
 • Кафедра візичного виховання була створена у 1980 році.

Факультет інженерної механіки (ФІМ)

Факультет, який сьогодні знають, як факультет інженерної механіки почав формуватися у надрах загальнотехнічного факультету КПІ. Саме там розпочалася підготовка за тими спеціальностями, які зараз складають кістяк факультету. В ті далекі 60-ті роки почали формуватися перші навчальні групи, складатися колектив викладачів та створюватися випускаючі кафедри, проводилася значна робота по створенню лабораторної бази та навчально-методичному забезпеченню.

Все розпочиналося з однієї спеціальності — 0501 «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

Структура факультету:

   • Кафедра технології машинобудування і конструювання технічних систем створена в 1971 році.
   • Кафедра автомобілів і механіки технічних систем створена в 1962 році.
   • Кафедра фізики створена в 1971 році.