Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації

Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації створений 11 вересня 2008 року. Попередниками факультету були факультет автоматизованих систем управління та факультет наземного забезпечення бойових дій авіації університету. Кафедри факультету в різні роки входили до складу Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені М.І. Крилова, Військової інженерної радіотехнічної академії імені Л.А. Говорова, Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки. Факультет бере свій початок з 14 серпня 1937 року, коли було сформоване Харківське військове училище зв’язку.

Головним завданням факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців для Повітряних Сил України за напрямами:
6.050201 «Системна інженерія» за спеціальністю «Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами та озброєнням»,
6.050901 «Радіотехніка» за спеціальністю «Радіоелектронні комплекси, системи та засоби озброєння і військової техніки»,
6.050103 „Програмна інженерія” за спеціальністю: “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (заочне навчання військовослужбовців за контрактом).

Навчальний процес на факультеті характеризується поєднанням фундаментальності навчання з яскраво вираженою практичною спрямованістю підготовки фахівців, широким використанням нових прогресивних форм і методів навчання та організовується на:
- кафедрі бойового застосування та експлуатації АСУ;
- кафедрі математичного та програмного забезпечення АСУ;
- кафедрі радіоелектронних систем пунктів управліня Повітряних Сил;
- кафедрі авіаційних радіотехнічних систем навігації і посадки;
- навчальному вузлі зв‘язку та радіотехнічного забезпечення.

Факультет інформаційних та технічних систем

На факультеті на контрактній основі здійснюється підготовка фахівців для народного господарства України за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за відповідними напрямами професійної підготовки:
Програмна інженерія,
спеціальність — Програмне забезпечення автоматизованих систем;
Комп’ютерна інженерія,
спеціальність — Комп’ютерні системи та мережі;
Електротехніка та електротехнології,
спеціальність — Електротехнічні системи електроспоживання;
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології,
спеціальність — Метрологія та вимірювальна техніка;
Радіотехніка,
спеціальність — Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
Оптотехніка,
Лазерна та оптоелектронна техніка;
Обслуговування повітряних суден,
спеціальність — Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів.

Студенти факультету мають можливість користуватись науковим, культурним, спортивним, соціальним надбанням університету, що накопичене за довгі роки його існування.

Факультет радиотехнічних військ протиповітряної оборони

Факультет радіотехнічних військ протиповітряної оборони здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямом 6.050901 Радіотехніка, спеціальністю Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Повітряних Сил, спеціалізацією Радіолокаційні засоби інформаційного забезпечення військ (сил), напрямом 6.051001 Метрологія та вимірювальна техніка, спеціальністю Метрологія та вимірювальна техніка, спеціалізацією Метрологічне забезпечення військ (сил).

До складу факультету входять три кафедри:
- тактики радіотехнічних військ;
- бойового застосування радіотехнічного озброєння;
- озброєння радіотехнічних військ.

За час існування на факультеті підготовлено більше 4,5 тисячі офіцерів — фахівців з радіолокації та радіоелектронної боротьби, 705 з яких стали командирами з’єднань і частин, начальниками вищих військових навчальних закладів. Серед випускників факультету більше 30 генералів, 35 докторів технічних наук, 15 лауреатів Державної премії СРСР та України.

Навчальні заняття проводяться в аудиторіях та лабораторіях, де розгорнуті сучасні зразки озброєння та військової техніки. Курсанти факультету беруть активну участь у науковій роботі: кожний рік здобувають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму Радіотехніка. Ґрунтовна теоретична підготовка випускників факультету суміщається з добрими практичними навичками. Усі практичні види підготовки на старших курсах проводяться в радіотехнічних підрозділах під керівництвом кращих офіцерів-практиків.

Значна увага на факультеті приділяється спортивній роботі. За останні роки на факультеті підготовлено 9 майстрів спорту та 16 кандидатів у майстри спорту, серед яких майстер спорту з багатоборства старший викладач кафедри кандидат технічних наук Роденко С.М., начальник навчальної лабораторії кафедри капітан Борисенко О.В. Офіцери та курсанти факультету постійно захищають честь університету та Збройних Сил України на змаганнях українського та міждержавного рівня.

Факультет зенітних ракетних військ

Історія факультету тісно пов’язана зі становленням і розвитком зенітних ракетних військ протиповітряної оборони держави. Він був створений у 1956 році на базі Артилерійської радіотехнічної академії Радянської Армії. Сьогодні факультет здійснює підготовку висококваліфікованих офіцерів для зенітних ракетних військ Повітряних Сил.
Підготовка спеціалістів здійснюється на трьох профілюючих кафедрах:
- тактики зенітних ракетних військ;
- бойового застосування зенітних ракетних військ;
- озброєння зенітних ракетних військ.

На факультеті були проведені дослідження з 67 тем науково-дослідних робіт, результати яких широко використані при розробках програм розвитку зенітних ракетних військ, військової техніки, при розробках перспективних і удосконаленні існуючих систем зенітного ракетного озброєння.

Гордістю факультету є відмінники навчання. За останні 14 років 20 випускників факультету закінчили університет із золотою медаллю, більше 100 молодих лейтенантів отримали диплом з відзнакою, на факультеті навчаються стипендіати премій Президента та Верховної Ради України, 5 дипломантів міжнародного форуму «Молодь і техніка у ХХІ сторіччі», 4 призери Всеукраїнської студентської олімпіади.
На факультеті проходять службу 6 майстрів спорту, 8 кандидатів у майстри спорту, призери змагань на першість вищих навчальних закладів України, кожен третій курсант має спортивні розряди з декількох видів спорту.
Курсанти факультету залучаються до проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою на полігоні «Чауда».
Факультет сьогодні є провідним у складі університету і продовжує якісну підготовку майбутніх захисників неба — офіцерів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Факультет протиповітряної оборони сухопутних військ

Факультет протиповітряної оборони Сухопутних військ є єдиним в Україні навчальним підрозділом, який готує вісококваліфіковані офіцерські кадри для військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України.

Головними завданнями факультету є: підготовка згідно з державним замовлення і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих військових фахівців тактичного рівня для військ ППО Сухопутних військ та інших військових формувань держави; підготовка іноземних фахівців за державними угодами; проведення наукових досліджень в інтересах Сухопутних військ; перепідготовка та підвищення кваліфікації керівного складу частин та підрозділів військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України.

Факультет створений у 1992 році на базі Військової академії ППО Сухопутних військ, Київського вищого зенітного ракетного інженерного училища та Полтавського вищого зенітного ракетного командного училища. З 01.09.2004 року факультет функціонує у складі Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Факультет організаційно складається з управління факультету та трьох кафедр:
- тактики військ протиповітряної оборони Сухопутних військ;
- бойового застосування озброєння протиповітряної оборони Сухопутних військ;
- озброєння протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Одним з основних чинників, що безпосередньо впливають на якість підготовки військових фахівців та вирішення питань, поставлених перед факультетом, є рівень кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Переважна більшість викладачів факультету має великий досвід служби у військах, є офіцери та працівники Збройних Сил України, які виконували інтернаціональний обов’язок у Афганістані та В’єтнамі, приймали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Велика увага на факультеті приділяється практичній направленості навчання курсантів. Заняття проходять в аудиторіях, обладнаних усіма зразками озброєння і військової техніки військ ППО Сухопутних військ. Аудиторії обладнані сучасними ПЕОМ з доступом до мережі Internet.

Курсанти виконують практичні вправи з водіння бойових машин та автомобілів у навчальних центрах, працюють на бойових зразках озброєння. Курсанти випускних курсів факультету щорічно приймають участь у тактичних навчаннях з бойовою стрільбою підрозділів ППО Сухопутних військ на Державних полігонах, де практично виконують пуски бойових ракет. Результати бойових стрільб курсантів у 2006 та 2007 роках отримали високу оцінку Начальника Генерального Штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Курсанти факультету беруть активну участь військово-науковій роботі, олімпіадах, конкурсах, у громадському та спортивному житті університету.

За час існування факультет підготував понад 1800 офіцерів, з яких 20 закінчили університет з золотою медаллю.

Інженерно-авіаційний факультет

Інженерно-авіаційний факультет Харківського університету Повітряних Сил має багату та славетну історію. Факультет починає свою історію з формування Янівської військової школи авіаційних механіків. Офіційно день формування школи був визначений наказом Народного комісара Оборони СРСР – 23 лютого 1941 року. Перед школою була поставлена задача готувати авіаційних механіків літаків СБ та И-16.

Факультет є нащадком Харківського вищого військового авіаційного інженерного Червонопрапорного училища та Київського інституту Військово-Повітряних Сил. Він виконує завдання щодо підготовки фахівців тактичного рівня для авіації, на всі типи літальних апаратів, які є на озброєнні у Збройних Силах України та підготовку і перепідготовку іноземних фахівців у відповідності з міжнародними договорами.

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціалізаціями:
- літаки, вертольоти та авіаційні двигуни;
- авіаційне обладнання;
- радіоелектронне обладнання літаків, вертольотів та авіаційних ракет;
- авіаційне озброєння;
- комплекси повітряної розвідки;
- засоби аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації.

 Факультет готує фахівців тактичного рівня за спеціальностями: “Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден”; “Комп’ютеризовані комплекси і системи озброєння техніки військ (сил)” та “Технології та технологічне обладнання аеропортів” з терміном навчання 5 років;

Навчально-матеріальна база обладнана сучасною технікою, яка забезпечує випускникам високий теоретичний, методичний та практичний рівень підготовки.

Підготовка здійснюється на 5 спеціалізованих кафедрах:
- кафедра інженерно-авіаційного забезпечення;
- кафедра конструкції та міцності літальних апаратів та двигунів;
- кафедра бортового обладнання та аерокосмічної розвідки;
- кафедра комплексів авіаційного озброєння;
- кафедра аеродромно-технічного та тилового забезпечення авіації.

Льотний факультет

Льотний факультет як окремий структурний підрозділ Харківського університету Повітряних Сил відновлений у 2009 році завдяки ініціативі керівництва університету та за підтримки Командування Повітряних Сил ЗС України.
Льотний факультет має багату історію та є нащадком традицій підготовки:
1. Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків (ХВВАУЛ);
2. Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків (ЧВВАУЛ);
3. Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів (ЛВВАУШ) з філією у Багерово.

Льотний факультет готує:
- льотчиків на літаках;
- льотчиків на вертольотах;
- штурманів на всі типи літальних апаратів;
- офіцерів бойового управління авіацією.

Згідно державного переліку напрямів та спеціальностей підготовки вказані фахівці готуються в галузі знань 1601 “Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону” за напрямом 6.160101 “Військове управління” спеціальністю “Управління діями підрозділів авіації” спеціалізаціями:
- льотна експлуатація та бойове застосування літаків;
- льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів;
- навігація та бойове застосування літальних апаратів;
- бойове управління польотами авіації.

Теоретичну підготовку курсантів забезпечують 3 кафедри:
- тактики авіації та льотної експлуатації літальних апаратів;
- повітряної навігації та бойового управління авіацією;
- аеродинаміки та динаміки польоту.

Викладачі факультету мають великий досвід служби у військах та практичний наліт, виконували інтернаціональний обов’язок у Афганістані та приймали участь у миротворчих операціях. Серед н их 17 кандидатів наук та доцентів.

Навчально-матеріальна база факультету обладнана сучасною технікою, яка забезпечує випускникам високий теоретичний, методичний та практичний рівень підготовки. Для практичної підготовки майбутніх пілотів у складі факультету створено навчально-тренувальний комплекс авіаційних тренажерів, що оснащений сучасними тренажерами.

Льотну підготовку на літаках та вертольотах курсанти проходять у навчальній авіаційній бригаді університету починаючи з 2 курсу.
Під час навчання курсанти опановують літаки Л-39, Ан-26 та вертольоти Мі-2, Мі-8.

Курсанти факультету беруть активну участь військово-науковій роботі, олімпіадах, конкурсах, у громадському та спортивному житті університету.

Постійно покращуються умови проживання курсантів льотного факультету.
Повністю відремонтовано та переобладнано казарму курсантів 1 курсу.
Курсанти 2 курсу проживають у гуртожитку
Курсанти 3 та 4 курсу проживають у гуртожитку готельного типу.

Випускники льотного факультету по закінчення навчання та призначенні на офіцерські посади порівняно з іншими фахівцями мають пільги:
- пільгове нарахування вислуги років (2 роки за 1 календарний рік);
- першочергове отримання житла;
- підвищене грошове забезпечення;
- присвоєння чергових військових звань на рік раніш;
- додаткова профілактична відпустка;
- безкоштовне харчування за льотною нормою;
- додаткове забезпечення льотною формою одягу.