Фізичний факультет

Фізичний факультет створено 1953 року після поділу фізико-математичного факультету університету. Він об’єднав 4 кафедри: теоретичної фізики, експериментальної фізики, загальної фізики та вищої математики. Пізніше відкрито кафедри фізики твердого тіла, рентгенометалофізики, фізики напівпровідників і діелектриків, теорії твердого тіла, радіофізики, нелінійної оптики, радіоелектронного матеріалознавства, фізики конденсованого стану, астрофізики, електроніки, біомедичної і фізичної електроніки.

Кафедри:

 • астрофізики,
 • експериментальної фізики,
 • загальної фізики,
 • фізики металів,
 • фізики твердого тіла,
 • теоретичної фізики.

Факультет прикладної математики та інформатики

Факультет прикладної математики та інформатики розпочинає відлік своєї історії від 1956-1957 навчального року.

Кафедри:

 • дискретного аналізу та інтелектуальних систем,
 • інформаційних систем,
 • математичного моделювання соціально-економічних процесів,
 • обчислювальної математики,
 • прикладної математики,
 • програмування,
 • теорії оптимальних процесів.

Лабораторії:

 • міжфакультетська лабораторія ПЕОМ,
 • інформаційних технологій,
 • комп’ютерного моделювання,
 • системного аналізу.

Механіко-математичний факультет

Окрему кафедру математики відкрито в університеті у 1744 році.

Кафедри:

 • кафедра алгебри та логіки,
 • кафедра геометрії та топології,
 • кафедра диференціальних рівнянь,
 • кафедра математичної економіки і економетрії,
 • кафедра математичного і функціонального аналізу,
 • кафедра математичного моделювання,
 • кафедра теорії функцій і теорії ймовірностей,
 • кафедра теоретичної та прикладної статистики,
 • кафедра механікикафедра вищої математики.

Напрями, спеціальності та спеціалізації.
Факультет готує:

 • бакалаврів;
 • спеціалістів;
 • магістрів

З напрямів, спеціальностей і спеціалізацій:
    математика:

 • диференціальні рівняння;
 • алгебра і теорія чисел;
 • геометрія і топологія;
 • математичний аналіз та функціональний аналіз;
 • математичне моделювання;
 • математична економіка та економетрія;
 • теорія функцій;
 • теорія ймовірностей

    статистика:

 • фінансова та актуарна математика;
 • математична економіка та економетрія;
 • прикладна статистика

    механіка:

 • теорія пружності, пластичності і міцності;
 • фізико-хімічна механіка матеріалів;
 • біомеханіка.

кандидатів фізико-математичних наук;
докторів фізико-математичних наук
зі спеціальностей:

 1. математичний аналіз;
 2. диференціальні рівняння;
 3. математична фізика;
 4. геометрія і топологія;
 5. теорія ймовірностей і математична статистика;
 6. алгебра і теорія чисел;
 7. механіка деформованого твердого тіла.

На кожній із спеціальностей забезпечується фундаментальна підготовка з математичних дисциплін; комп’ютерна підготовка; підготовка з психолого-педагогічних дисциплін; підготовка із соціально-економічних дисциплін, а також з математичної економіки, фінансової математики, актуарної математики.

Факультет електроніки

Факультет електроніки створений у 2003 році після поділу фізичного факультету.

Факультет готує фахівців у таких галузях знань: «Інформатика та обчислювальна техніка»(Напрям підготовки — комп’ютерні науки) та «Електроніка» (Напрям підготовки– мікро- та наноелектроніка). Навчальний процес забезпечують майже п’ятдесят викладачів, в тому числі 12 професорів та 34 доценти. Серед них три лауреати Державних премій України, п’ять заслужених професорів університету. Безпосередню участь у навчальному процесі беруть провідні фахівці НАН України, інших наукових та виробничих установ. На факультеті щорічно проводиться міжнародна наукова конференція ”Фізичні методи в екології, біології та медицині» та науково-практична конференція «Електроніка та інформаційні технології», видається збірник наукових праць «Електроніка та інформаційні технології» Факультет електроніки, разом з іншими підрозділами, створив навчальну високопродуктивну обчислювальну систему, яка дозволяє викладачам, науковим співробітникам, аспірантам та студентам прийняти участь у світових програмах високопродуктивних обчислень, зокрема, паралельних обчислень та розподілених обчислень в GRID мережах.
На факультеті діють такі основні навчальні та науково-дослідні лабораторії: твердотільної електроніки, квантової електроніки, оптоелектроніки, ядерного практикуму та дозиметрії, радіоелектроніки, мікропроцесорної техніки, комп’ютерних інформаційних технологій, біомедичної електроніки, обчислювальна, гамма спектроскопії, сенсорики, оптоелектронних матеріалів, радіоелектронних приладів.
Кафедри:
 • електроніки,
 • оптоелектроніки та інформаційних технологій,
 • фізичної та біомедичної електроніки,
 • радіофізики та комп’ютерних технологій,
 • радіоелектронного матеріалознавства,
 • фізики напівпровідників.