Факультет математики і інформатики

На факультеті математики та інформатики здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів з трьох спеціальностей : «Математика», «Інформатика» і «Прикладна математика». Студенти спеціальності «Математика» на третьому курсі вибирають одну з чотирьох спеціалізацій: Математичний аналіз, Теорія функцій, Диференціальні рівняння, Геометрія.
Студенти спеціальності «Інформатика» одержують спеціалізацію «Прикладна інформатика». Студенти спеціальності «Прикладна математика» одержують спеціалізацію «Математичне моделювання».

Фізичний факультет

Викладачі фізичного факультету, у відповідності з навчальними планами спеціальностей, викладають більше 75 дисциплін у кожній з 3 бакалаврських програм і більше 14 дисциплін у кожній з 4 магістерських програм.
На факультеті студенти отримують класичну фізичну і сучасну технічну підготовку. Всі спеціальності фізичного факультету здійснюють безперервну комп’ютерну підготовку студентів. У навчальному плані спеціальностей курси: «Інформатика», «Програмувальна й обчислювальна техніка», «Комп’ютерне моделювання», «Комп’ютерні мережі», «Мікропроцесорна техніка», «Пакети прикладних програм», «Комп’ютерна графіка», «WEB» — програмування, «Операційні системи», «Системне програмування» і т.д.
Студенти направлень «Прикладна фізика», «Радіофізика й електроніка», «Комп’ютерна інженерія» отримують професійну інженерну підготовку. Навчаючись на нашому факультеті, студенти отримують навики работи з різною апаратурою:
1. Контрольно – вимірною.
2. Приймально – передаючими пристроями (використовуються в системах телевізійного віщання, пристроях зв’язку, в тому числі мобільній, антенній техніці).
3. Банківським технічним устаткуванням.
4. Апаратним забезпеченням комп’ютерних систем і мереж.
5. Пристроями сучасної побутової і спеціалізованої техніки.